BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llên
Eigra Lewis Roberts
Eigra Lewis Roberts

Ganwyd: 1939

Magwyd: Blaenau Ffestiniog

Addysg: Ysgol Sir Ffestiniog, Coleg Prifysgol Cymru, Bangor


Nofelwraig, dramodydd, storïwraig ac enillydd coron Prifwyl 2006.

Ers ennill gwobr y 'nofel agored' yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon gyda'i nofel gyntaf, Brynhyfryd, pan oedd yn 20 oed, daeth Eigra Lewis Roberts yn un o brif awduron y Gymru gyfoes.

Mae wedi ysgrifennu bron i 30 o gyfrolau, gan gynnwys nofelau, straeon byrion, llyfrau i blant, cofiannau a drama a hi oedd awdures cyfres deledu boblogaidd yr 80au, Minafon.

Cafodd ei geni ym Mlaenau Ffestiniog a'i haddysgu yn Ysgol Sir Ffestiniog a Choleg y Brifysgol, Bangor.

Ar ôl graddio, bu'n dysgu am gyfnod yng Nghaergybi a Llanrwst cyn troi at ysgrifennu a magu teulu.

Mae'n byw bellach yn Nolwyddelan ac yn briod gyda Llew a chanddi dri o blant - Sioned, Urien a Gwydion - a 12 o wyrion ac wyresau.

Nid yn annhebyg i Kate Roberts o'i blaen, mae ei gwaith wedi delio i raddau helaeth â realiti bywyd bob dydd y gymdeithas fodern.

Enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 1965 a 1968 a Thlws y Ddrama yn 1974. Yn 1995 cafodd wobr Baffta Cymru am y sgriptiwr gorau ac mae wedi ei hanrhydeddu â gradd MA am ei chyfraniad i lenyddiaeth Cymru a'i derbyn yn Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Cymru.

Yn 2006, ar ddiwrnod ei phen-blwydd, enillodd ei choron gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe am ddilyniant o gerddi am fywyd stormus y bardd Sylvia Plath, a gyflawnodd hunanladdiad yn 30 oed. Y testun oedd Fflam a'i ffugenw oedd Gwyfyn.

Disgrifiodd y berniaid, Menna Elfyn, Damian Walford Davies a Gwyneth Lewis, ei gwaith buddugol fel "casgliad o gerddi cywrain gan fardd medrus a lwyddodd i greu cerddi cyfoethog sm un o feirdd mwyaf nodedig yr ugeinfed ganrif; un a drodd ei bywyd fel ei marwolaeth yn drasiedi fawr."

Meddai Eigra wedi'r seremoni: "Mae ennill unrhyw wobr yn wych - ond roedd yna rywbeth yn arbennig iawn ynglŷn â heddiw. Mae hwn yn rhywbeth gwahanol - yn rhywbeth roeddwn i eisiau rhoi cynnig arno ers talwm - roedd yn her ac yn sialens a dwi'n mwynhau unrhyw sialens ac yn mwynhau rhoi cynnig ar unrhyw gyfrwng ac yr oedd hwn yn rhywbeth hollol wahanol."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy