BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llên
Un o'r pedwar 'llew tew' ar Bont Britannia. Y Bardd Cocos
Bardd gwlad a ddaeth yn enwog am ei rigymau anfwriadol ddoniol.
Alice Thomas Ellis
Alice Thomas Ellis
Nofelydd a newyddiadurwraig
Bedwyr Lewis Jones
Bedwyr Lewis Jones
Ysgolhaig, beirniad llenyddol ac awdur sawl cyfrol am dafodieithoedd Cymru.
Bethan Gwanas
Bethan Gwanas
Awdures, cyflwynwraig ac enillydd Gwobr Tir na n-Og.
Ynys Enlli
Brenda Chamberlain
Arlunydd, bardd ac awdur a fu'n byw ar Enlli.
Caradog Prichard
Caradog Prichard
Awdur Un Nos Ola Leuad ac enillydd tair coron a chadair Eisteddfodol.
Cynan
Cynan
Archdderwydd ac enillydd coron a chadair yr Eisteddfod Genedlaethol.
Y Maen Melyn ger Uwchmynydd, y cymharwyd ei liw i wallt merch gan Dafydd Nanmor mewn cywydd enwog: Gwallt Llio. Llun drwy garedigrwydd www.cimwch.com/
Dafydd Nanmor
Un o feirdd pwysicaf Oes yr Uchelwyr.
Eigra Lewis Roberts
Eigra Lewis Roberts
Nofelwraig, dramodydd, storïwraig ac enillydd coron Prifwyl 2006.
Emily Huws
Emily Huws
Awdures llyfrau plant a addasodd lyfr cyntaf Harry Potter i'r Gymraeg
Emyr Humphreys
Emyr Humphreys
Un o nofelwyr mwyaf blaenllaw Cymru sy'n ysgrifennu yn Saesneg.
Darlithfa Goronwy Owen yng Ngholeg William & Mary, Virginia.
Goronwy Owen
Barddoniaeth, ffraeo, crwydro, a marw ymhell
Gwenlyn Parry
Gwenlyn Parry
Dramodydd a chrëwr rhaglenni teledu poblogaidd fel Fo a Fe a Grand Slam.
Gwilym R Jones
Gwilym R Jones
Bardd, prif lenor a golygydd cylchgrawn y Faner.
Hedd Wyn
Hedd Wyn
Bardd y gadair ddu.
Jan Morris
Jan Morris
Awdur llyfrau taith a hanesydd
John Eilian
John Eilian
Bardd, newyddiadurwr a golygydd cynta'r Cymro.
John Gwilym Jones
John Gwilym Jones
Dramodydd dylanwadol
Kate Roberts
Kate Roberts
Nofelydd ac awdur straeon byrion toreithiog
Cofeb i Forrisiaid Môn
Lewis Morris
Un o deulu enwog o lythyrwyr, awdur a hynafiaethydd.
Lewis Valentine. Llun drwy garedigrwydd Barddas.
Lewis Valentine
Awdur, emynydd ac un o 'Tri Penyberth'
Cynfal Fawr
Morgan Llwyd
Awdur piwritainaidd
R.Gerallt Jones
R.Gerallt Jones
Llenor, bardd a beirniad llenyddol.
A High Wind in Jamaica
Richard Hughes
Awdur A High Wind in Jamaica.
RS Thomas
RS Thomas
Bardd a enwebwyd am wobr Nobel am ei gyfraniad i lenyddiaeth
R Williams Parry
R Williams Parry
Un o feirdd mawr Cymru sy'n adnabyddus am ei gerddi rhamantaidd.
T. Glynne Davies
T. Glynne Davies
Bardd, nofelydd, newyddiadurwr a darlledwr
T Gwynn Jones
T. Gwynn Jones
Bardd arloesol a hynod o lwyddiannus
T. Rowland Hughes
T.Rowland Hughes
Awdur O Law i Law a nofelau poblogaidd eraill y 1940au.
Thomas Parry
Thomas Parry
Prif hanesydd ein llên ac ysgolhaig o'r radd flaenaf.
Thomas Charles
Thomas Charles
Un o arweinwyr y mudiad Methodistaidd a roddodd feibl i Mary Jones.
TH Parry-Williams
TH Parry-Williams
Un o'r ychydig i ennill y goron a'r gadair yn yr un Eisteddfod, ddwywaith.
Cofgolofn i Tudur Aled a beirdd eraill yn Llansannan
Tudur Aled
Un o feirdd mawr olaf y traddodiad canu-caeth uchelwrol
Twm Morys
Twm Morys
Bardd a pherfformiwr poblogaidd.
Wil Sam
Wil Sam
Dramodydd ac awdur straeon byrion.
W.J.Gruffydd
W.J.Gruffydd
Bardd, beirniad, ysgolhaig a golygydd
Dweud eich Dweud

Pwy sydd ar goll? Cysylltwch â ni i enwebu rhywun i'r oriel neu rannu'ch sylwadau.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy