BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
11eg Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Chwaraeon
Mickey Thomas
Mickey Thomas

Ganwyd: 7 Gorffennaf 1954

Magwyd: Mochdre

Addysg: Ysgol Gynradd St. Joseph, Ysgol Pendorlan ym Mae Colwyn


Pêl-droediwr i dimau Wrecsam, Manchester United a Chymru

Mae Mickey Thomas yn un o griw o bêl-droedwyr talentog a ddaeth o'r gogledd orllewin yn ystod yr wythdegau.

Yn ifanc iawn, roedd ei frwdfrydedd yn amlwg dros y gêm ond yn anffodus doedd ganddo ddim esgidiau pêl-droed. Fe glywodd ffatri leol Quinton Hazell am hyn a phrynu rhai iddo a doedd dim stop arno wedyn!

Yn 13 mlwydd oed fe brofodd Mickey lwyddiant efo tîm y ffatri yng Nghyngrair Conwy ar yr asgell chwith. Ond yn 15 oed mi gafodd o a'i ffrind Joey Jones eu gwahodd i ymuno â thîm pêl-droed Wrecsam. Er iddo dreulio'r ddwy flynedd gyntaf yn glanhau sgidiau, stafelloedd newid a'r stadiwm, fe gafodd ei ddewis yn 17 oed i chwarae dros y tîm cyntaf. Dan arweiniad y rheolwr ar y pryd, John Neal, fe fu'r tîm yn llwyddiannus iawn yn ystod y cyfnod gan gyrraedd rownd yr wyth olaf yng nghwpan FA Lloegr yn 1974, Cwpan Enillwyr Ewrop yn 1976 gan golli i'r pencampwyr, Anderlecht.

Ond ar ôl helpu Wrecsam i gyrraedd Pencampwriaeth y Drydedd Adran mentrodd Mickey i chwarae dros y ffin ac ymunodd â Manchester United. Yno fe chwaraeodd 110 o gemau gan sgorio 15 gôl i'r cochion cyn symud i Everton ac yna i Brighton, Stoke a Chelsea. Yn Chelsea, bu'n chwarae i'r tîm a enillodd yr Ail Adran yn Lloegr gyda'i hen gyfaill Joey Jones, cyn symud yn ôl i Wrecsam yn 1991.

Ac fe ddathlodd! Pan gurodd Wrecsam Arsenal yng nghwpan yr FA yn Ionawr 1992, Mickey, ac yntau'n 37 oed, a sgoriodd y gôl enillodd y gêm.

Enillodd Mickey Thomas 51 cap dros Gymru hefyd gan sgorio gôl bwysig ym muddugoliaeth 4-1 Cymru dros Loegr - un o gemau bwysicaf ei yrfa yn ôl Mickey. Er nad ydy o'n chwarae'r gêm bellach, mae'n sylwebu'n gyson ar gemau Manchester United a Chymru.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy