BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
21ain Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Chwaraeon
Jack Evans
Jack Evans

Ganwyd: 31 Ionawr 1889

Magwyd: Y Bala


Chwaraewr pêl-droed i dimau Wrecsam, Caerdydd a Chymru

Roedd Jack Evans yn chwaraewr allweddol i dimau pêl-droed Wrecsam, Caerdydd a Chymru.

Cartref Jack Evans yn y BalaDechreuodd chwarae i'w dîm lleol yn y Bala cyn symud yn ddiweddarach i'r Trallwng.

Roedd yn aelod o dîm Wrecsam rhwng 1908 ac 1909 ond yna fe anafodd ei ysgwydd a dywedwyd wrtho na fyddai fyth yn gallu chwarae eto. O'r herwydd, rhoddodd y gorau i'r gêm yn broffesiynol ac aeth i weithio fel argraffydd ym Morgannwg gan chwarae i dîm amatur lleol Cwmparc ger Aberdâr tra'n aros i'w ysgwydd wella.

Ond fe ddaeth i sylw tîm Dinas Caerdydd ac fe ddaeth y chwaraewr proffesiynol cyntaf i'w logi am y swm anrhydeddus o chwe swllt yr wythnos!

Agorwyd Parc Ninian ar y cyntaf o Fedi 1910 ac Evans a sgoriodd y gôl gyntaf ar y cae y diwrnod hwnnw dros Gaerdydd mewn gêm gyfeillgar yn erbyn Aston Villa, er i Gaerdydd golli'r gêm o 2-1.

Ar ôl gwasanaethu yn y Fyddin yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, dychwelodd Jack Evans i Gaerdydd ac fe gafodd gyfle i chwarae dros Gymru hefyd. Fe gafodd y llysenw Bala Bang oherwydd cryfder ei ergydion at y gôl ac roedd hefyd yn enwog am ei gywirdeb, sgil a ddysgodd yn ôl y sôn gan yr enwog Billy Meredith.

Fe ddaeth ei yrfa ym Mharc Ninian i ben ym 1925 ac fe ymddeolodd ym 1928. Bu farw yng Nghaerdydd ym 1971.

Gyda diolch i G. H. Jones am enwebu Jack Evans ac am rannu'r llun uchod ohono.


Cyfrannwch

Harold Jones o'r Bala
Yr anferwol Jack Evans - 'roeddwn yn adnabod ei frawd Dic - ef yn hen a minnau'n ifanc. Mae'n mab heddiw yn byw ar gyfer cartre'r teulu Evans. Yn y pum degau cefais y fraint o chwarae i dim peldroed Y Bala, nid yn sgoriwr fel Jack, ond fel golgeidwad.


Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy