BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
cantorion
Bryn Fôn
Bryn Fôn

Ganwyd: 27 Awst 1954

Magwyd: Llanllyfni

Addysg: Ysgol Gynradd Llanllyfni ac Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle


Prif leisydd poblogaidd ac actor adnabyddus.

Atebion i'ch cwestiynau chi gan y dyn ein hun...

Wyddech chi?: Ymddangosodd Bryn fel hync y mis yng nghylchgrawn She yn yr 1980au.

Magwyd Bryn Fôn ym mhentref Llanllyfni a dechreuodd ganu yn fachgen ifanc yn y capel, yn yr ysgol ac fel aelod o'r Urdd. Astudiodd ymarfer corff ac astudiaethau'r amgylchedd yn y coleg cyn mynd i weithio ar fferm tra'n ceisio cychwyn ar yrfa yn y byd adloniant.

Bryn Fôn
Clipiau sain o gyfweliad gyda Bryn Fôn am ei ymddangosiad yn noson Tân y Ddraig yng ngŵyl y Faenol 2007 sy'n dathlu pen-blwydd BBC Radio Cymru yn 30 oed.
Enillodd ei gerdyn ecwiti hollbwysig pan gymerodd ran yn yr opera roc Dic Penderyn yn 1977. "Roedd o'n 'chydig o fedydd tân" meddai Bryn. "Ro'n i mewn theatr newydd, yn canu gyda band mawr am y tro cynta, a'r sioeau i gyd wedi gwerthu allan."

Cafodd gychwyn disglair i'w yrfa ar y sgrîn fawr pan chwaraeodd gymeriad a wnaeth i Katherine Hepburn grïo yn y ffilm The Corn is Green, a gafodd ei ffilmio ym Metws-y-coed ac Ysbyty Ifan.

Aeth ymlaen i actio yn y ffilm gyntaf ar S4C, Y Gosb.

Hywel Morgan oedd y gyfres gyntaf iddo actio'r brif ran ynddi. Roedd rhaid iddo wneud nifer o'r styntiau ei hunan ac roedd yn gyfres eithaf corfforol. Ond fel un oedd wedi astudio ymarfer corff, fe wnaeth fwynhau'r marchogaeth a'r holl waith caled roedd rhaid iddo'i wneud.

Ond mae Bryn Fôn hefyd yn enwog fel canwr. Ffurfiodd y grŵp Crysbas ar ôl gadael y Coleg a nhw oedd y band cyntaf i ganu'n fyw ar BBC Radio Cymru pan gychwynnodd y gwasanaeth hwnnw yn 1977.

Ffurfiodd Sobin a'r Smaeliaid yn 1988 ac enillodd y band gystadleuaeth Cân i Gymru ddwywaith.

Rhwng 1989 a 1993 rhyddhaodd y band 5 record hir.

Bellach mae Bryn wedi hen arfer perfformio i filoedd o ddilynwyr mewn digwyddiadau fel Gŵyl y Faenol a'r Eisteddfod gyda Bryn Fôn a'r Band, a sefydlwyd yn 1993.

Er hynny, mae'n dweud fod ei nerfau wedi gwaethygu dros y blynyddoedd diwethaf.

"Fel yr enw ar dop y bil, ganddoch chi mae'r cyfrifoldeb o sicrhau fod pawb yn gyrru adref wedi cael noson dda", meddai Bryn. "Mae gorfod wynebu dros 3,000 o bobl yn gwneud i mi deimlo'n nerfus iawn, ond ar ôl cychwyn canu, mae popeth yn dod yn iawn eto."

Mae'r band wedi rhyddhau dwy albwm gyda Sain, Dyddiau Di-gymar (1994) a Dawnsio ar y Dibyn (1998) a dwy albwm ar eu label eu hunain, Label Abel - Abacus (2004) a CAM (2005).

Mae wedi parhau â'i waith fel actor ac fe wnaeth argraff yn ei bortread o Les yn y gyfres Talcen Caled ar S4C - cymeriad y gwnaeth ei chwarae am y tro cyntaf ar y llwyfan, flynyddoedd yn ôl.

Mae Bryn yn briod ag Anna ac yn byw gyda'i deulu yn Llanllyfni.

Meddai: "Dwi'n lwcus 'mod i'n gallu fforddio dod nôl i fyw o fewn milltir i ble ces i fy magu. Ar ôl byw i ffwrdd, dwi'n teimlo ei bod hi'n bwysig dod nôl a dwi'n lwcus i gael gyrfa sy'n caniatáu imi wneud hynny."

Yn 2007, Bryn Fôn a'r Band yw prif artist noson Tân y Ddraig yn y Faenol, sy'n dathlu pen-blwydd Radio Cymru yn 30 oed.


Cyfrannwch

Karl Bohana, Caernarfon
Wedi cael braint o rhannu llwyfan gyda Bryn Fon, yn Galeri, Caernarfon ar y 21/2/09. Ac wedi mwynhau bob eiliad, diolch i Bryn a'r band am fod mor groesawgar ac am eu holl amynedd

Rhys C o Fethesda
Dwi'n meddwl mai Toca di bod n success. Ok, dio'm yn compario i albums Dyddia di gymar a Dawnsio ar y Dibyn, ac un ne ddau o albums Sobin, ond dwi'n meddwl mae o lot well na Cam de. Hefyd ma Toca'n wahanol i stwff erill, sy'n beth da rili.

Rob o Brithdir
Dim ond isho deud gair bach i dweud faint dwi yn eich caru, ac eich caneuon, methyu aros i weld chi yn sesiwn fawr blwyddyn yma !

Rhys Sir Fon
Mae geiriau toca yn gwneud abacus swnio fel Bob Dylan.mae Lyrics dim mynadd, y gan gymraeg ac asado ar y paith yn dorcalonus o blentynaidd. mae hi'n anodd credu fod Bryn fon yn gallu meddwl fod Cymru angen clywed y fath rwtsh.

Karl Bohana, Caernarfon
Be allai dd'eud? Mond diolch unwaith eto i'r hogia am album ffantastic arall. Rwyf yn hoff iawn o TOCA, er dweud hynny, nid oeddwn yn disgwl dim byd arall gan y cantor gora o Gymru. Ogi ogi ogi

Mai o Porthaethwy
Dwi wrth fy modd hefo Gaeth i Ti - mae o'n lovely o gân a dwi yn dod i Tan y Ddraig a faswn ni yn licio i chdi ei chanu hi i FI - a bawb sydd yn hoffi hi. A Cofio Dy Wyneb -Abucus - Rebal Wicend - bob tro dwi yn mynd i Benllech, oherwydd dwi'n byw 5 milltir i ffwrdd dwi yn mynd i shopio i Benllach, mae o yn weddol neis cos ti canu yn y car.

Sophie Dymore
Hello. Rwyf wedi gwirioni efo can Abacus dwi yn gwrano arna fo rwan a chwilio am y geiria lolz traz xx

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:

Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.

Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Cyfeiriad ebost (dewisol):

Sylw:

Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy