BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
24ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bywyd Cyhoeddus
William Morris Hughes a'i wraig
William Morris Hughes

Ganwyd: 25 Medi 1862 ym Mhimlico, Llundain

Magwyd: Llandudno

Addysg: Ysgol Gynradd Ffordd Cwlach, Llandudno, St Stephen's School, Llundain


Prif weinidog Awstralia yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

William Morris Hughes oedd y prif weinidog amlwg cyntaf o Awstralia ar y llwyfan rhyngwladol a hynny'n arbennig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Fel y nodwyd eisoes, ganwyd ef yn Llundain ond treuliodd flynyddoedd ei blentyndod yn Llandudno. Mae ei hen ysgol bellach yn dŷ preifat ond gosodwyd arwydd ar y tŷ i nodi safle'r hen ysgol.

Symudodd i Lundain yn 1872 a gweithio fel disgybl-athro yno yn 1874. Yna yn 1884, ymfudodd i Awstralia a chwrdd â'i ddarpar-briod, Elizabeth Cutts. Fe gafon nhw chwech o blant - Ethel, William, Lily, Dolly, Ernest a Charles.

Bu farw Elizabeth yn 1906 ond yn 1911 fe ail-briododd William â Mary Ethel Campbell ar 26 Mehefin yn Eglwys Crist, De Yarra Melbourne. Fe gawson nhw un ferch, Helen.

Etholwyd William Morris Hughes yn aelod o Dŷ Cynrychiolwyr Awstralia yn 1901 ac mae'n dal y record am y gwasanaeth hiraf yno sef dros hanner can mlynedd!

Etholwyd ef yn Brif Weinidog Awstralia yn 1915 ac roedd o'n amlwg o blaid y rhyfel yn Ewrop. Flwyddyn yn ddiweddarach, fe deithiodd i Brydain ac i Ffrainc i weld milwyr Awstralia a fo oedd y prif weinidog cyntaf i gynrychioli Awstralia dramor. Dychwelodd i Ewrop yn 1919 i gymryd rhan yn nhrafodaethau heddwch Versailles.

Fe fu'n brif weinidog am saith mlynedd tan 1922 ac yn Gynrychiolydd tan ei farwolaeth yn Sydney ar 28 Hydref 1952.

Roedd yn cydoesi â Lloyd George ac yn ôl rhai, roedd y ddau yn anfon negeseuon Morse at ei gilydd yn Gymraeg yn ystod y rhyfel er mwyn eu cadw'n gyfrinach.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy