BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bywyd Cyhoeddus
William Morris Hughes a'i wraig
William Morris Hughes

Ganwyd: 25 Medi 1862 ym Mhimlico, Llundain

Magwyd: Llandudno

Addysg: Ysgol Gynradd Ffordd Cwlach, Llandudno, St Stephen's School, Llundain


Prif weinidog Awstralia yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

William Morris Hughes oedd y prif weinidog amlwg cyntaf o Awstralia ar y llwyfan rhyngwladol a hynny'n arbennig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Fel y nodwyd eisoes, ganwyd ef yn Llundain ond treuliodd flynyddoedd ei blentyndod yn Llandudno. Mae ei hen ysgol bellach yn dŷ preifat ond gosodwyd arwydd ar y tŷ i nodi safle'r hen ysgol.

Symudodd i Lundain yn 1872 a gweithio fel disgybl-athro yno yn 1874. Yna yn 1884, ymfudodd i Awstralia a chwrdd â'i ddarpar-briod, Elizabeth Cutts. Fe gafon nhw chwech o blant - Ethel, William, Lily, Dolly, Ernest a Charles.

Bu farw Elizabeth yn 1906 ond yn 1911 fe ail-briododd William â Mary Ethel Campbell ar 26 Mehefin yn Eglwys Crist, De Yarra Melbourne. Fe gawson nhw un ferch, Helen.

Etholwyd William Morris Hughes yn aelod o Dŷ Cynrychiolwyr Awstralia yn 1901 ac mae'n dal y record am y gwasanaeth hiraf yno sef dros hanner can mlynedd!

Etholwyd ef yn Brif Weinidog Awstralia yn 1915 ac roedd o'n amlwg o blaid y rhyfel yn Ewrop. Flwyddyn yn ddiweddarach, fe deithiodd i Brydain ac i Ffrainc i weld milwyr Awstralia a fo oedd y prif weinidog cyntaf i gynrychioli Awstralia dramor. Dychwelodd i Ewrop yn 1919 i gymryd rhan yn nhrafodaethau heddwch Versailles.

Fe fu'n brif weinidog am saith mlynedd tan 1922 ac yn Gynrychiolydd tan ei farwolaeth yn Sydney ar 28 Hydref 1952.

Roedd yn cydoesi â Lloyd George ac yn ôl rhai, roedd y ddau yn anfon negeseuon Morse at ei gilydd yn Gymraeg yn ystod y rhyfel er mwyn eu cadw'n gyfrinach.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy