BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Adloniant
Julian Lewis Jones
Julian Lewis Jones

Ganwyd: 27 Awst 1968

Magwyd: Benllech

Addysg: Ysgol Goronwy Owen, Benllech ac Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch


Actor teledu, llwyfan a ffilm.

Mae Julian Lewis Jones wedi bod ar ein teledu mewn sawl cyfres dros y blynyddoedd, ond mae'n falch iawn o gael bod yn rhan o'r byd ffilm hefyd.

"'Doeddwn i ddim wedi actio yn yr ysgol o gwbwl. Y tro gyntaf i mi wneud oedd yn y clyweliad i R.A.D.A pan roeddwn yn 22!

Mi es o'r ysgol i wneud Y.T.S yn y coleg technolegol ym Mangor, a ges i brentisiaeth efo Alwminiwm Môn. Treuliais dair blynedd yna cyn deall nid hwnna oedd y peth i mi.

Felly es i fyw i America, Llundain; gwneud pob math o bethau cyn sylweddoli yn 21 fy mod i eisiau bod yn actor.

Roeddwn wastad wedi hoffi ffilmiau ac roedd 'na rhywbeth ynddo fi yn dweud, 'dwi'n gwybod nad ydw erioed wedi actio, ond dwi'n gwybod fy mod i'n gallu gwneud o.'

Ges i ddim fewn i R.A.D.A; doedd gen i ddim clem beth roeddwn yn ei wneud! Ond mi wnes i ffeindio'r Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd ac astudiais actio yna am dair blynedd.

Mae o yn fusnes cystadleuol ofnadwy, ond mae'n rhaid dal ati. Dwi wedi cael cyfnodau caled pan roeddwn allan o waith ond rhaid cael dyfalbarhad.

Dwi wedi gweithio ar sawl cyfres erbyn hyn; Belonging, Where the Heart Is, a dwi newydd ddod yn ôl o ffilmio The Tudors yn Iwerddon. Mae o'n cael lot o sylw ar BBC America sy'n wych, er dwi heb wneud lot o ddramâu cyfnod ar y teledu.

Dwi hefyd newydd orffen ffilmio 'The Human Factor' yn Ne Affrica. Mae o am y cyfnod sy'n arwain i fyny at Gwpan Rygbi'r Byd yn 1995 a dwi'n chwarae capten ar warchodwyr Afrikaan Nelson Mandela. Mae o'n dod a'r rhai gwyn i weithio gyda'r gwarchodwyr du o'r A.N.C, fel rhyw fath o 'rainbow nations'.

Roedd treulio dau fis a hanner yna efo Morgan Freeman, Matt Damon a Clint Eastwood yn brofiad arbennig. Roedd pawb yn glên ac yn weithgar wrth weithio ar y siwrne o ddod a'r stori i'r sgrin fawr.

Dim ond ambell i Americanwr oedd yn deall rygbi, er erbyn y diwedd, dwi'n siŵr roedd mwy ohonynt yn gwerthfawrogi'r gêm wrth iddynt weld beth mae'r chwaraewyr yn gwneud heb badin pêl-droed Americanaidd! Hon fydd yr unig 'blockbuster' efo rygbi ynddo fo felly dwi'n siŵr caiff y gêm gryn argraff ar America.

Gan mai ffilmiau roeddwn wastad eisiau ei wneud yn ifanc, mae'n wych fod yn rhan ohonynt fel actor. Mi wnes i dyfu fyny efo Humphrey Bogart a John Wayne felly mae cael gwneud yr un peth a nhw yn freuddwyd i mi. 'One off' yw ffilm, Mae 'na ddechrau, canol a diwedd sy'n wahanol i gyfresi, sy'n mynd ymlaen a blaen.

Dwi wedi gwneud gwaith ar y llwyfan a theledu yn Gymraeg hefyd. Dwi'n licio actio yn y ddwy iaith, er gan mai Cymraeg yw fy iaith gyntaf, dwi'n teimlo'n fwy ar wahân i'r cymeriad os yw'n Saesneg.

Hefyd, er dwi'n actio yn Saesneg, mi fydd fy nheimladau i yn Gymraeg, yn enwedig mewn golygfa anodd. Mae'n wrthddywediad llwyr!

Fy nghyngor i ar gyfer actor ifanc yw bod yn rhaid i chi wir gredu yn eich hun. Mae'n rhaid i chi ddal ati hyd yn oed wrth deimlo beth yw'r pwynt, ac eisiau mynd am job bydd yn talu'n rheolaidd. Ond wedyn, allan o 'nunlle, da chi'n cael cyfarfod efo Clint Eastwood!

'Dydy hynny ddim yn digwydd i bawb wrth gwrs; dydach chi byth yn gwybod pryd mae o am ddigwydd. Dydy o ddim yn digwydd i bawb yn eu 20au chwaith, diolch byth, neu buasai'n ddiflas iawn.

Mae'n rhaid bod yn ystyfnig. Roedd sawl un wedi dweud wrtha'i wrth gychwyn, 'ond ti erioed wedi actio', ond roeddwn yn sicr mai dyna beth roeddwn eisiau ei wneud, sy'n wych. Nid pawb sy'n ffeindio eu ffordd mewn bywyd."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy