BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Adloniant
Glyn Wise
Glyn Wise

Ganwyd: 1988

Addysg: Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst


Cyflwynydd radio a wnaeth ei enw fel cystadleuydd ar Big Brother

Erbyn heddiw mae Glyn Wise yn gyflwynydd ar C2 Radio Cymru ac yn un o wynebau ifanc mwyaf adnabyddus y Gymru Gymraeg a di-Gymraeg.

Gall ddiolch am yr enwogrwydd yma bron yn llwyr i'w ymddangosiad, a'i lwyddiant, ar gyfres deledu realaeth Big Brother yn haf 2006

Cyn symud i'r tŷ enwog, lle daeth yn ail yn y gystadleaeth boblogrwydd, roedd yn byw gyda'i fam, Ann, sy'n gweithio mewn banc yn Llanrwst a'i dad, William, sy'n gweithio i gwmni Airbus. Mae ganddo ddwy chwaer, Annette ac Alison.

Glyn Wise yn mynd i mewn i dy Big Brother

Cyn mynd i'r tŷ roedd Glyn yn brif fachgen yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst ac, er iddo beidio â sefyll ei arholiadau lefel A er mwyn cymryd rhan yn y rhaglen, fe enillodd radd 'A' mewn Celf a Dylunio.

Cafodd ei dderbyn i astudio at radd BA mewn Addysg ym Mhrifysgol Bangor, lle roedd wedi gobeithio mynd i'r coleg, ond dewisodd yrfa yn y cyfryngau yn lle.

Gwnaeth argraff ar ei noson gyntaf yn nhŷ Big Brother drwy wisgo ei iwnifform achub bywyd o'i bwll nofio lleol a chyhoeddi mai fo oedd yr "esiampl gorau o berffeithrwydd" ac mae ei reswm dros gymryd rhan yn y sioe oedd i "gael sylw drwy'r wlad a dangos fy nghorff secsi i filiynau o bobl."

Glyn Wise ar Radio Bro BlaenauRoedd wedi cael blas ar fyd y cyfryngau cyn ymddangos ar Big Brother. Pan oedd yn ddisgybl pedwaredd flwyddyn yn Ysgol y Moelwyn, cafodd hyfforddiant gan staff y BBC i fod yn gyflwynydd ar Radio Bro'r Blaenau.

"Roedd Glyn yn frwdfrydig iawn," meddai John Roberts, un o gynhyrchwyr BBC Cymru. "Roedd o yn amlwg yn ddisgybl poblogaidd, a phan roedd y gwahanol swyddi yn cael eu rhoi i'r disgyblion mi gafodd enw Glyn ei roi gan ei ffrindiau."

Cafodd fuddugoliaeth hanesyddol ar y rhaglen drwy fynnu siarad Cymraeg gyda'i gyd-gystadleuydd, Imogen Thomas o Lanelli, er gwaethaf gwaharddiad y cwmni cynhyrchu - gwaharddiad a godwyd ar ôl nifer o gwynion.

Cefnogwyd y bachgen o'r Blaenau gan bapur newydd y Sun a wnaeth annog ei ddarllenwyr i bleidleisio drosto i ennill - a hynny mewn penawdau Cymraeg.

Mae Glyn ar C2 bob nos Fercher a nos Iau gyda Magi Dodd rhwng 8 - 10pm.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy