BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Adloniant
Dawn French
Dawn French

Ganwyd: 11 Hydref 1957 yng Nghaergybi

Addysg: Ysgol breswyl yn Plymouth ac Efrog Newydd


Actores, comedïwraig ac aelod o'r ddeuawd deledu, French and Saunders.

Er bod Dawn French yn un o berfformwyr comedi amlycaf Prydain, ychydig sy'n gwybod iddi gael ei geni yng Nghaergybi yn Ysbyty Famaeth y Gors. Roedd y teulu ar y pryd yn byw yn lleol gan fod ei thad yn gweithio yn RAF y Fali.

Cafodd ei hanfon i ysgol breswyl yn Plymouth pan oedd yn 11 oed cyn ennill ysgoloriaeth i Efrog Newydd. Daeth nôl i Brydain a mynychu'r Central School of Speech and Drama yn Llundain i hyfforddi i fod yn athrawes.

Yn y coleg hwnnw y cyfarfu â Jennifer Saunders, a daeth y ddwy yn bartneriaid comedi a busnes. Mae'r ddwy wedi cydweithio ers sawl blwyddyn bellach ond wedi gweithio ar wahân hefyd.

Mae Jennifer wedi gweithio ar y gyfres boblogaidd Absolutely Fabulous a Dawn ar y llaw arall wedi serennu yng nghyfres gomedi Richard Curtis, The Vicar of Dibley, a gyfarwyddwyd, gyda llaw, gan Gymro arall, Dewi Humphreys. Yn fwy diweddar ymddangosodd yn Wild West.

Mae hi rwan yn byw yn Berkshire gyda'i gŵr, y comedïwr Lenny Henry, a'u merch Billie.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy