BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Adloniant
Charlie Brooks fel Janine Butcher
Charlie Brooks

Ganwyd: 3 Mai 1981

Magwyd: Y Bermo

Addysg: Ysgol Gynradd Tower House yn y Bermo, Ysgol Theatr Ravens Court, Llundain


Actores ddaeth i amlygrwydd fel Janine Butcher ar Eastenders

Fe ddaeth Charlie, neu Charlene, Brooks yn enwog am chwarae rhan y ferch gynllwyngar a dialgar Janine Butcher yn yr opera sebon, Eastenders.

Er iddi gael ei geni yn Llundain, symudodd y teulu i'r Bermo pan oedd Charlie yn fabi ac o'r cychwyn cyntaf dangosodd ddiddordeb mawr mewn actio. Cafodd gyfle i gymryd rhan mewn sawl cynhyrchiad ysgol a chyda chwmni amatur Theatr y Ddraig yn y Bermo.

Yno y gwnaeth ei hymddangosiad cyntaf ar lwyfan lle roedd hi'n cymryd rhan mewn pantomeimiau a chyngherddau Nadolig - yn eironig o ystyried ei rôl ddiweddarach fel Janine, bu'n chwarae rhan angel un flwyddyn.

Charlie mewn golygfa o EastendersA hithau yn dal yn ei harddegau, erfyniodd ar i'w rhieni adael iddi fynd i ysgol theatr yn Llundain. Fe wnaethon nhw ildio a symudodd i Lundain ar ei phen ei hun i astudio drama. Yn ddiweddarach, symudodd ei mam a'i brawd i fyw yno hefyd.

Mae Charlie wedi cael rhannau mewn rhaglenni teledu amrywiol gan gynnwys London's Burning, The Bill a Jonathan Creek. Ond daeth i amlygrwydd go iawn ar ôl dechrau chwarae rhan Janine yn Sgwâr Albert. Mae ei thad yn dal i fyw yn y Bermo ac mae Charlie yn dal i ddychwelyd yno i weld ei theulu o bryd i'w gilydd.

Hi ydy'r drydedd actores i chwarae Janine ac ar ei phen-blwydd yn ddeunaw y clywodd ei bod wedi cael y rhan. Dair blynedd yn ddiweddarach, a hithau â gwallt golau erbyn hynny, roedd yn rhan allweddol o un o brif straeon y gyfres yn y cyfnod diweddar, sef marwolaeth ei gŵr newydd, Barry Evans, ychydig oriau wedi eu priodas yn yr Alban.

Beth fydd nesa i Janine, ac i Charlie, tybed?


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy