BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Adloniant
Bryn Fôn
Bryn Fôn

Ganwyd: 27 Awst 1954

Magwyd: Llanllyfni

Addysg: Ysgol Gynradd Llanllyfni ac Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle


Un o actorion mwyaf adnabyddus Cymru heddiw a phrif leisydd poblogaidd.

Wyddech chi?: Ymddangosodd Bryn fel hync y mis yng nghylchgrawn She yn yr 1980au.

Magwyd Bryn Fôn ym mhentref Llanllyfni a dechreuodd ganu yn fachgen ifanc yn y capel, yn yr ysgol ac fel aelod o'r Urdd. Astudiodd ymarfer corff ac astudiaethau'r amgylchedd yn y coleg cyn mynd i weithio ar fferm tra'n ceisio cychwyn ar yrfa yn y byd adloniant.

Enillodd ei gerdyn ecwiti hollbwysig pan gymerodd ran yn yr opera roc Dic Penderyn yn 1977. "Roedd o'n 'chydig o fedydd tân" meddai Bryn. "Ro'n i mewn theatr newydd, yn canu gyda band mawr am y tro cynta, a'r sioeau i gyd wedi gwerthu allan."

Cafodd gychwyn disglair i'w yrfa ar y sgrîn fawr pan chwaraeodd gymeriad a wnaeth i Katherine Hepburn grïo yn y ffilm The Corn is Green, a gafodd ei ffilmio ym Metws-y-coed ac Ysbyty Ifan.

Aeth ymlaen i actio yn y ffilm gyntaf ar S4C, Y Gosb.

Hywel Morgan oedd y gyfres gyntaf iddo actio'r brif ran ynddi. Roedd rhaid iddo wneud nifer o'r styntiau ei hunan ac roedd yn gyfres eithaf corfforol. Ond fel un oedd wedi astudio ymarfer corff, fe wnaeth fwynhau'r marchogaeth a'r holl waith caled roedd rhaid iddo'i wneud.

Ond mae Bryn Fôn hefyd yn enwog fel canwr. Ffurfiodd y grŵp Crysbas ar ôl gadael y Coleg, a ffurfiodd Sobin a'r Smaeliaid yn 1988. Bellach mae Bryn wedi hen arfer perfformio i filoedd o ddilynwyr mewn digwyddiadau fel Gŵyl y Faenol a'r Eisteddfod gyda'i fand.

Er hynny, mae'n dweud fod ei nerfau wedi gwaethygu dros y blynyddoedd diwethaf.

"Fel yr enw ar dop y bil, ganddoch chi mae'r cyfrifoldeb o sicrhau fod pawb yn gyrru adref wedi cael noson dda", meddai Bryn. "Mae gorfod wynebu dros 3,000 o bobl yn gwneud i mi deimlo'n nerfus iawn, ond ar ôl cychwyn canu, mae popeth yn dod yn iawn eto."

Mae'r anfarwol Tecwyn Parry yn C'mon Midffild a Les yn y gyfres Talcen Caled ymysg ei berfformiadau mwyaf adnabyddus ar deledu. Chwaraeodd ran Les yn wreiddiol ar lwyfan, flynyddoedd yn ôl.

Mae Bryn, a briododd â'i wraig Anna ym Mhortmeirion eleni, yn byw gyda'i deulu yn Llanllyfni. Meddai: "Dwi'n lwcus 'mod i'n gallu fforddio dod nôl i fyw o fewn milltir i ble ces i fy magu. Ar ôl byw i ffwrdd, dwi'n teimlo ei bod hi'n bwysig dod nôl a dwi'n lwcus i gael gyrfa sy'n caniatáu imi wneud hynny."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy