BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sioeau
Dafad Dorddu Dangos y Torddu
'Does na ddim llawer nad ydy John Jones o fferm Toppan, Eglwysbach, yn ei wybod am Ddefaid Torddu. Dyma sut mae o'n paratoi at Sioe Eglwysbach yn Nyffryn Conwy.

Pryd wnaethoch chi ddechrau cystadlu?
Flynyddoedd lawer yn ol! Tua ugain mlynedd yn ôl dwi'n meddwl.

Ym mha faes ydych chi'n arbenigo?
Defaid Torddu a Thorwen - yr hen ddefaid oedd yn crwydro mynyddoedd Cymru flynyddoedd maith yn ôl. Mae 'na stribed ddu o ên i gynffon y ddafad Torddu, ond pan oedd gofyn am wlân pur, gwyn, roedd rhaid altro'r Torddu trwy fridio i gael y Torwen.

Mae'n dipyn o job cael Dafad Torddu da i ddangos - yn aml iawn, mae gan y stribed ddu wyn ynddo fo yn rhywle.

Beth ydy uchafbwynt eich cystadlu hyd yma?
Dwi wedi ennill efo'r Torddu sawl gwaith, gan gynnwys yn Sioe Gogledd Cymru.

Dangos Defaid Torddu

Oes unrhyw bethau wedi mynd o'i le erioed?
Ambell i dro, mae dafad wedi mynd yn gloff dros nos cyn y gystadleuaeth, ond dim byd arall o bwys a dweud y gwir.

Fyddech chi'n argymell eraill i gymryd rhan mewn sioe?
Argian mawr, byswn! Dydy'r Torddu ddim yn frîd poblogaidd iawn gan ei fod yn un mor hen, felly mae'n bwysig bod pobl yn eu bridio ar gyfer y sioeau. Mae 'na griw bach yn codi yng ngogledd Cymru sy'n bridio'r Torddu, yn enwedig pobl sydd â thyddyn bach a ryw ugain acer ac sydd am fridio defaid sydd 'chydig yn wahanol.

Beth ydy'r peth gorau am y sioe?
Mae Sioe Eglwysbach yn enwog am fod yn un cyfeillgar dros ogledd Cymru, ac mae'n boblogaidd iawn.0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy