BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sioeau
Ceffyl a chert yn Sioe Gogledd Cymru 2003. Ar ei cheffyl
Er mai diwrnod prysur ydy diwrnod Sioe Gogledd Cymru i Helen Williams o Gaernarfon, mae hi wastad yn mwynhau. Dyma ei chyngor hi ar gyfer sicrhau fod popeth yn iawn at y diwrnod mawr.

Pryd wnaethoch chi ddechrau cystadlu?
Dwi wedi bod yn cystadlu yn Sioe Caernarfon ers i mi gofio, ers pan oeddwn i'n ferch ifanc iawn.

Ym mha faes ydych chi'n arbenigo?
Cobiau Cymreig. Dwi'n cymryd rhan yn y dosbarthiadau dangos ac yn cystadlu yn y marchogaeth gyrru.

Beth ydy uchafbwynt eich cystadlu hyd yma?
Dwi wedi ennill y brif bencampwriaeth lawer o weithiau. Dwi wastad yn lwcus i ddod adref wedi cyrraedd y pump uchaf wrth gystadlu, a dwi wedi ennill yn Llanelwedd a thros ogledd Cymru.

Oes unrhyw beth wedi mynd o'i le erioed?
Mae'n dipyn o waith cael y ceffylau'n barod i fynd i'r sioe. Rhaid cychwyn y paratoi wythnosau ynghynt. Rhaid gwneud yn siŵr fod y trefniadau yn eu lle i gyrraedd y sioe mewn digon o bryd. Mi ges i drafferthion gydag un o'r merlod un tro. Roedd y sioe ar ein tir ni, ac roedd hi felly'n cau'n glir â mynd i mewn i'r lori at stabl wahanol gan ei bod hi'n adnabod y lle mor dda ac am fynd i'w stabl arferol!

Fyddech chi'n argymell eraill i gymryd rhan?
Byswn. Dwi'n cofio'r amser pan roedd hi'n hawdd mynd i sioe leol ac ennill, ond erbyn hyn mae 'na lawer mwy o bobl yn cystadlu a rhaid gweithio'n galed i wneud yn dda y dyddiau yma.

Rhaid hefyd gwneud lot o waith 'schoolio' efo'r ceffylau fisoedd 'mlaen llaw i sicrhau y byddan nhw ar eu gorau erbyn y sioeau.

Beth yw'r peth gorau am y sioe?
Er nad ydy'r sioe yn ddiwrnod i ymlacio imi gan fy mod i mor brysur, mae'n ddiwrnod i gyfarfod pobl a gwneud ffrindiau. Mae hefyd yn ffordd dda i hysbysebu'r ceffylau a gwerthu ambell un.0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy