BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sioeau
Gwynfryn Davies O'r ardd

O blethu cennin i geisio tyfu'r moron hiraf, dyma brofiadau Gwynfryn Davies o Lansannan o gystadlaethau garddio Sioe Llansannan a thu hwnt.

Pryd wnaethoch chi ddechrau cystadlu?
Mi wnaeth fy ngwraig a minnau gychwyn cystadlu yn y sioe gyntaf un yn Llansannan yn 1976 a rydyn ni wedi bod ym mhob sioe ers hynny.

Ym mha faes ydych chi'n arbenigo?
Dwi'n cystadlu yn yr adran lysiau ran fwyaf, er weithiau dwi'n cymryd rhan yn yr adran flodau hefyd. Dwi'n hoffi tyfu nionod a chennin rhan fwyaf.

Beth ydy uchafbwynt eich cystadlu hyd yma?
Dwi wedi ennill efo fy nionod yn Sioe Amwythig a Southport ac hefyd yn Sioe Llansannan.

Oes unrhyw bethau wedi mynd o'i le erioed?
Dwi wedi gadael pethau adref ar y ffordd i'r sioe! Mae rhywun hefyd yn gallu cael ryw siomedigaeth wrth dyfu llysiau pan nad ydyn nhw'n troi allan yn dda.

Fyddech chi'n argymell eraill i gymryd rhan?
Byswn. Wrth gystadlu, rhaid sicrhau fod y llysiau'n edrych ar eu gorau, ond os mai cystadleuaeth ar gyfer maint y llysieuyn ydy o, dydy'r safon ddim o bwys. Dwi wedi ceisio am y moron hira' a'r nionyn trymaf, ond hwyl ydy pethau fel 'na mwy na dim.

Beth ydy'r peth gorau am y sioeau?
Mae'r sioe yn llawer iawn o hwyl a mae bod allan yn tyfu'r llysiau yn beth reit iach i wneud. Mae o'n rhoi lot o bleser i mi.

 • Sioe sleidiau o lwyddianau Gwynfryn Davies


 • 0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy