BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
21ain Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sioeau
Moch Y Primin a Moch Môn

Dydi'r cystadlu byth yn mynd yn draed moch pan fydd Geraint Roberts o Gefn Arthen, Bryn Siencyn, yn cystadlu yn Sioe Môn.

Pryd wnaethoch chi ddechrau cystadlu?
Tua deng mlynedd yn ôl dwi'n meddwl.

Ym mha faes ydych chi'n arbenigo?
Rydyn ni'n ffermio dipyn o bob dim, ond moch gwynion pur 'da ni'n eu dangos yn Sioe Môn. Rydyn ni hefyd yn dangos moch du a gwyn - y 'Sadleback'.

Beth ydy uchafbwynt eich cystadlu hyd yma?
Ennill y pencampwriaeth moch y llynedd.

Oes unrhyw beth wedi mynd o'i le erioed?
Mae hi wedi bod yn reit dda a dweud y gwir. Mae moch yn anifeiliaid digon tawel, a mae pawb sy'n cystadlu yn helpu ei gilydd.

Fyddech chi'n argymell eraill i gymryd rhan?
Mi faswn i'n argymell rywun i gymryd rhan i gadw ochr amaethyddol y sioe yn fyw ac yn iach.

Beth ydy'r peth gorau am y sioe?
Dwi wrth fy modd yn gweld yr anifeiliaid i gyd. Dwi'n teimlo mewn ffordd bod rhywbeth i bawb yn Sioe Môn - does dim ots beth ydych chi'n ei wneud, yn amaethyddol neu beidio, mae digon at ddant pawb.

 • Mae Sioe Môn yn cael ei chynnal am ddeuddydd ar ddydd Mawrth a dydd Mercher, 10 ac 11 Awst. Cliciwch yma am restr lawn o sioeau'r ardal.


 • 0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy