BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sioeau
Dau yn pwyso ar rheiliau peniau defaid yn Sioe Meirionnydd Digon o sioe
Mae dechrau tymor sioeau amaethyddol y gogledd yn cael ei nodi gan Sioe Nefyn ar ddydd Llun, Gŵyl Banc Calan Mai. Dyma restr o brif sioeau'r ardal a blas ar amrywiaeth eang y cystadlu a'r cystadleuwyr.
Tarw
Y prif sioeau
Rhestr o brif sioeau amaethyddol siroedd Gwynedd, Conwy a Môn.
Sioe Meirionnydd
Orielau
Cyfresi o luniau sy'n rhoi darlun llawn o amrywiaeth a hwyl y cystadlu yn sioeau'r ardal.
Ceiliog du
Russell a'i ieir
Cofnodion a lluniau Russell Jones o'i brofiadau yn magu a dangos ieir.
Llysiau
O'r ardd
O'r moron hiraf i'r nionod trymaf - mae Gwynfryn Davies yn bencampwr ar dyfu llysiau.
Mochyn
Moch Môn!
Profiadau un o bencampwyr cystadleuathau moch Sioe Môn, Geraint Roberts.
Cacen
Dechrau'n ifanc
Dydi oed ddim yn cyfrif os ydy eich cacennau chi at ddant beirniaid!
Dafad Dorddu
Dangos y Torddu
John Jones o Eglwysbach sy'n egluro cymaint o gamp ydy cael Dafad Dorddu sy'n addas i'w dangos.
Defaid
Defaid Wyn Davies
Mae'r holl deithio o sioe i sioe yn torri calon hyd yn oed y defaid weithiau ...
Ceffyl Gwedd
Ar ei cheffyl
Mae Helen Williams yn arbenigo mewn Cobiau Cymreig ac yn hen law ar sioeau bach a mawr.
Haf yn Sioe Eglwysbach
Argraffiadau'r ifanc
Adroddiad a lluniau o Sioe Eglwysbach gan ddwy chwaer oedd ar eu gwyliau yng ngogledd Cymru.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy