BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Y Sîn Roc

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
MC Mabon yn casglu'r tlws am Artist Gwrywaidd y Flwyddyn yng ngwobrau RAP 2004 MC Mabon
Dydi MC Mabon, sef Mr Gruffydd Meredith, ddim yn teimlo'n siaradus iawn, ond hoffai rannu ei gred fod pawb ohonon ni'n anifeiliaid.
Aelodau
Ar hyn o bryd, fi, Meic Parry, Aron Elias Jones, Theston Jones ac Aled Roberts.

O lle
Caernarfon, Llandwrog, Porthmadog, Bala a Bermo.

Pryd wnaethoch chi ffurfio?
2000.

Pam ddaru chi ffurfio band?
Pam ddim?

Gig gwaetha
Den ni'n mwynhau eu chwarae nhw eniwe.

Gig gorau
Den ni'n mwynhau eu chwarae nhw eniwe.

Pwy ydy'ch hoff artistiaid chi?
Llawer o bobl gwahanol.

Sut ydych chi'n mynd ati i sgwennu caneuon?
Mae'n digwydd, jyst yn landio weithie ac wedyn yn cael eu creu sut bynnag maen nhw'n dod allan.

Be ydych chi'n ei wneud ar ôl gig?
Mynd i'r tŷ bach [nid dyma'r union eiriau ddefnyddiwyd]

Pa berson enwog fyddech chi'n licio rhannu cornflakes efo nhw?
Cameron Diaz a Bownsi Knowles.

Ydy eich ardal chi wedi dylanwadu ar eich cerddoriaeth mewn unrhyw ffordd?
Wrth gwrs.

Pe bai eich band chi'n anifail, pa un fydde fo?
Onid ydym ni i gyd yn anifeiliaid?

O lle ddaeth yr enw?
O'r enw Mabon.

Disgrifiwch steil y band mewn tri gair:
Ddim yn gwybod

Pe baech chi'n cael dewis unrhyw le yn eich ardal i gynnal gig, lle fyddai?
Ddim yn gwybod

Beth ydych chi'n ei wneud yr eiliad hon?
Recordio sesiwn radio yn Llanerfyl ar gyfer Radio 1.


Cyfrannwch

Reu y Lleu
Yob!


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy