BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Y Sîn Roc

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Kentucky AFC yng Ngwobrau RAP 2004 Kentucky AFC
Dydi Huw Owen (ar y chwith) ddim yn hapus os ydy o'n gorfod chwarae mewn ffeiriau "llawn neiniau a phlant yn bwyta scons ... 'Di o ddim yn neis pan 'does neb yn gwrando arnoch chi," meddai.
Aelodau
Dwi'n chwarae'r bâs ac yn canu (Huw), Endaf Roberts ar gitâr ac yn canu a Gethin Evans ar y drymiau.

O lle
Mae Endaf o Felinheli, Gethin o Dremadog a dwi o Chwilog.

Pryd wnaethoch chi ffurfio?
Mi wnaethon ni ddechrau yn gynnar yn 2001, a ddaru Gethin ymuno efo ni ddechra 2003.

Pam ddaru chi ffurfio band?
Roedd llwyth o'n mêts ni'n digwydd bod ag offerynnau, heblaw amdanaf fi! Gan nad oedd neb yn chwarae bâs, a fi newydd gychwyn dysgu'r gitâr, nes i brynu un - a r?an mae'n lot well gen i'r bâs na'r gitâr.

Gig gwaetha
Mi wnaethon ni gig ym Machynlleth ac roedd pob dim yn siambls llwyr! Roedd o mewn ryw ffair, llawn neiniau a phlant yn bwyta scons a neb yn cymryd dim sylw o gwbl, felly ddaru ni jest malu cachu yn lle canu! Dydi o ddim yn neis pan does 'na neb yn gwrando arnoch chi.

Gig gorau
Ym Maes B yn Eisteddfod Meifod, ac yng Nghlwb Ifor Bach y mis diwethaf.

Pwy ydy'ch hoff artistiaid chi?
Dwi'n hoffi'r Ramones a'r Velvet Underground. Mae Endaf yn gwrando ar bob dim o Motown i Nirvana ac mae Gethin yn hoffi'r Super Furries a Radiohead - y math yna o beth.

Sut ydych chi'n mynd ati i sgwennu caneuon?
Mi fydd rhywun yn dod a ryw riff neu gân ma nhw wedi'i chyfansoddi efo'r gitâr a mi fydd pawb yn rhoi eu input eu hunain.

Be ydych chi'n ei wneud ar ôl gig?
Meddwi neu ddreifio adra! Yr unig ddau opsiwn.

Pa berson enwog fyddech chi'n licio rhannu cornflakes efo nhw?
Christina Aguileira

Ydy eich ardal chi wedi dylanwadu ar eich cerddoriaeth mewn unrhyw ffordd?
Do, i raddau. Mi wnaeth rywun bwyntio allan unwaith bod y rhan fwyaf o'r caneuon am fod yn bôrd, heb lot i'w wneud! Nes i ddim sylwi ar hynny nes i rywun ddweud, er mai fi sy'n sgwennu'r geiriau.

Pe bai eich band chi'n anifail, pa un fydde fo?
Gerbil gan ein bod ni fyny trwy'r nos! O, neu stalwyn.

O lle ddaeth yr enw?
Does na'm stori i ddweud y gwir. Daw'r Kentucky o Kentucky Fried Chicken ac mae'r AFC yn golygu beth bynnag liciwch chi!

Disgrifiwch steil y band mewn tri gair:
Roc a rôl

Pe baech chi'n cael dewis unrhyw le yn eich ardal i gynnal gig, lle fyddai?
Ynys Enlli. Dwi rioed wedi bod yna, a waeth imi fynd â'r gitâr efo fi os dwi'n mynd!

Beth ydych chi'n ei wneud yr eiliad hon?
Mynd allan am ffag!


Cyfrannwch

Arthur o Rhydyclafdy,Penllyn
Hei Kentucky AFC-Am yr nfed tro(i fod yn fathemategol),rhowch eich bathodynnau ar werth yn Siopau Recordiau'r Cob

Yr Arth-dim lleoliad
Sori,"Rhowch eich bathodynnau ar werth yn Recordiau'r Cob" sy'n fanwl gywir yng Nghymraeg.Yfory,dwi am dynnu chwanan allan o din camal efo menyg bocsio.Cred yr Arth fod pobl yn disgwyl perffeithrwydd ganddo ond,wrth gwrs,nid yw'r arth yn berffaith.

Caryl o Bentrefoelas
Dwi'n caru'r gan 11 a ffeindio esgus! Band amazing!!!

Llew o Pesda
Dwi'n caru chi - da chi mor brill, gwelai chi rownd ogia!

Tom.G o Pesda
Ma band ma'n bril. Daliwch ati hogia da chi'n mynd i steddfod blwyddyn yma. Os yda chi plis canwch "Be gymherodd hi", "Bodlon" a "Iechyd da" ok!

Rhodri o Caerfyrddin
Gyda lot mwy o ymarfer a newid i ganu caneuon ddawns, efallai gwneud ddawns ar y llwyfan fel Take That! - ond collwch y grwpies!!

Rhydian Ball
Mae'r band yma yn awesome!! Mae nhw'n rocio!

y dyn o del monte aka green giant
ych a fi! kentucky fried chicken? myc mwya welish i rioed. synnu bo chi dal yn fyw ar ol i fyta fo.

Gerbil Gordons
Dwi yn gerbil hefyd, fatha chi. O da de, oni'n gwbod fyswn yn ffeindio fy 'perfect match' ar y we fyd eang 'ma.

cachu asgwrn o ben comins tir cors
Gret bois, gret! Ffantastic, da chi'n 'fabalous'.

Micheal o Netherland
Mae y band yma yn gret ond roedd y JACKSON 5 yn well


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy