BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Y Sîn Roc

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Di Pravinho Di Pravinho
Efallai na ddaethon nhw i'r brig yn ail rownd Brwydr y Bandiau C2 ond maen nhw'n cael y wobr gyntaf gan Lleol am eu doniau ateb holiadur. Dylan o Di Pravinho - band sydd â ieuenctid ffôl o'u plaid - sy'n dangos y ffordd.
Aelodau
Twm (gitâr), Dylan (drymiau), Siôn (gitâr a llais), Marc (gitâr fas)

O lle
Ardal Eifionydd

Pryd wnaethoch chi ffurfio?
Tuag at ddiwedd 2003

Pam ddaru chi ffurfio band?
Pam ddim

Gig gwaetha
Mae pob un gig Di Pravinho yn brofiad gwyrthiol

Gig gorau
Pob gig!

Pwy ydy'ch hoff artistiaid chi?
Bob Marley, Anweledig, The Specials, Chillis, Green Day

Sut ydych chi'n mynd ati i sgwennu caneuon?
Dim angen - mae Siôn yn berson creadigol iawn

Be ydych chi'n ei wneud ar ôl gig?
Chwarae accordian i roi ein tarantula i gysgu

Pa berson enwog fyddech chi'n licio rhannu cornflakes efo nhw?
Mam!

Ydy eich ardal chi wedi dylanwadu ar eich cerddoriaeth mewn unrhyw ffordd?
Do oherwydd rydym yn canu yn Gymraeg

Pe bai eich band chi'n anifail, pa un fydde fo?
Mwnci sydd yn ffwnci

O lle ddaeth yr enw?
Un tro tarrodd seren fy mhen a rhoddodd wefr gwefreiddiol o greadigol ac yn sydyn daeth Indian noeth ataf a dweud y geiriau hynod o hyfryd hyn: 'Di Pravinho'

Disgrifiwch steil y band mewn tri gair:
Arbennig o ansbaradigaethus

Pe baech chi'n cael dewis unrhyw le yn eich ardal i gynnal gig, lle fyddai?
Yn rhywle lle mae bwyd!

Beth ydych chi'n ei wneud yr eiliad hon?
Sgwennu holiadur!


Cyfrannwch

Lindsay, 'Stiniog
Mae Di Prav yn 'awesome', dyna'r cwbwl sy' rhaid i chi wybod.

Jon Jones
Rwyf wedi disgaisio fy enw yn gyfrwys a chynnil i alluogi i chwi drafod y cwestiynnau canlynol. 1. A yw eich drymar yn dal i shiverio pan mae'n chwara dryms? 2. A ydy'r gyflymder aruthrol yn rhoi cramp iddo? 3. Pryd mae'r gig nesaf oherwydd rwyf wrth fy modd a llais sion. 5. Twm, a wyt yn gwybod beth yw musarana yn Gymraeg?

Y Mab Afradlon
Dwi'n caru "wicked reggae beats" y band ma. ser y dyfodol yn bendant.

Sion, Port
Mae y band yma yn dda iawn!!

Ffans Mwya'r Hogia
Rydyn ni'n ffansio pob un o fechgyn gorjys Di Pravinho. Mae nhw'n ein atgoffa ni o fomiau rhyw. Mae'r môr yn mynd ar dân pan fydden ni'n meddwl am Siôn Pennar yn enwedig!

Di Pravinho
Cerwch ar ein gwefan - www.dipravinho.tk

Jamaica Man o Jamaica
Mae gan Di Pravinho wicked reggae beats, man!


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy