BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Y Sîn Roc

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Brigyn yn Sesiwn Fawr Dolgellau Brigyn
Mae Brigyn bach wedi torri i ffwrdd o goeden Epitaff - dyma Ynyr Roberts i egluro pam.
Aelodau
Dwi yn chwarae'r gitâr ac yn canu efo Eurig fy mrawd, sy'n chwarae'r allweddellau ac yn rhedeg y 'l?ps' a ballu.

O lle
Mae'r t? rhwng Llanrug a Phenisarwaun.

Pryd wnaethoch chi ffurfio?
Mewn ffordd, ryw brosiect wnaethon ni ei ddechrau fis Tachwedd 2004 ydy Brigyn. 'Da ni mewn band arall wrth gwrs, Epitaff, felly ryw brosiect bach ar yr ochr 'di hwn.

Pam ddaru chi ffurfio band?
Y bwriad oedd cael ryw brosiect bach i greu s?n gwahanol. Roedden ni eisiau arbrofi 'chydig mwy a chario mlaen i wneud cerddoriaeth tu allan i Epitaff gan ein bod ni'n hoffi bod yn brysur iawn.

Gig gwaetha
Mae bob dim wedi mynd yn dda iawn hyd yn hyn. 'Da ni wedi cael teething problems gan ein bod yn defnyddio lot mwy o dechnoleg ond dwi'n meddwl bod ganddon ni ddigon o brofiad, heb swnio'n rhy arrogant.

Gig gorau
'Da ni wedi gwneud dipyn o gigs ac yn ffodus i ni, 'da ni wedi chwarae mewn lot o lefydd gwahanol gan fod miwsig Brigyn yn wahanol i'r band.

Dwi'n meddwl mai'r uchafbwynt oedd gigs dros wyliau'r haf, fel Sesiwn Fawr. Roedd gig yn y Small Nations yn Llanymddyfri yn dda hefyd. Roedd 'na lot fawr o bobl, doedden ni ddim yn disgwyl y math yna o ymateb mewn lle mor wledig - roedd o'n wych.

Pwy ydy'ch hoff artistiaid chi?
Dwi'n cofio pan ddaru ni ddod â'r stwff allan yn gyntaf, roedden ni'n sôn am Bjork a Lemon Jelly fel dylanwadau ond mae'n eithaf da ein bod yn gwrando ar lot o gerddoriaeth Gymraeg ac mae'r rhan fwyaf o'r artistiaid ar y sîn ar y funud yn eithaf dylanwadol.

Sut ydych chi'n mynd ati i sgwennu caneuon?
Does na'm lot wedi newid rhwng Brigyn ac Epitaff, jest bod y caneuon yn aros yn debycach i fel maen nhw i fod. Pan ti'n cyflwyno cân i fand mae hi'n newid yn sylweddol oherwydd bod yr aelodau yn rhoi eu stamp eu hunain arni. Felly beth bynnag ti'n glywed ydy be 'da ni wedi ei ddychmygu efo Brigyn.

Be ydych chi'n ei wneud ar ôl gig?
Dim llawer! Cael drinc bach a phacio!

Pa berson enwog fyddech chi'n licio rhannu cornflakes efo nhw?
Dim syniad....!

Ydy eich ardal chi wedi dylanwadu ar eich cerddoriaeth mewn unrhyw ffordd?
Ydy, mae cerddoriaeth Brigyn yn sicr yn fwy laid back, fel yr ardal yma, sy'n eithaf gwledig. Mae'n eithaf braf i fyw yma ac mae'r miwsig yn eithaf tawel hefyd. Mi fyddai'r miwsig yn wahanol pe taen ni'n byw mewn dinas fawr. Mae Eurig yn byw yng Nghaerdydd ac mae o'n cael ei ddylanwadu gan y pethau mae o'n eu clywed yn y clybiau fa'na felly da ni'n cael y gorau o'r ddau fyd.

Pe bai eich band chi'n anifail, pa un fydde fo?
Rhywbeth yn y coed, fel brigyn!

O lle ddaeth yr enw?
Daeth yr enw gan Owain Gwilym, y cyflwynydd ar Radio Cymru. Doedd ganddon ni ddim enw pan ddaru ni gyflwyno'r caneuon iddo fo ac mi ddywedodd bod rhaid inni gael enw, ac ar ôl 'chydig o funudau mi gafodd yr enw 'Brigyn' - chwarae ar eiriau efo 'Eurig' ac 'Ynyr'.

Disgrifiwch steil y band mewn tri gair:
Electronig, acwstig a melodig.

Pe baech chi'n cael dewis unrhyw le yn eich ardal i gynnal gig, lle fyddai?
Mi fuasen ni wrth ein bodd yn chwarae yn Glastonbury ar y World Stage, neu ar y prif lwyfan!

Beth ydych chi'n ei wneud yr eiliad hon?
Newydd wneud gig yn ystod y dydd, felly ymlacio.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy