BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pigion
Margaret Williams Cyngerdd i ddathlu gyrfa cantores o fri
Mae llu o sêr o'r byd adloniant - gan gynnwys y cantor Aled Jones - yn paratoi i ddod ynghyd yn Theatr Gogledd Cymru, Llandudno i ddathlu carreg filltir yng ngyrfa un o gantoresau disgleiriaf Cymru, Margaret Williams.
Mae S4C wedi cadarnhau nifer o'r enwau ar gyfer y cyngerdd a gynhelir nos Iau, 24 Mehefin (7.30pm) i ddathlu cyfraniad y gantores o Ynys Môn dros y 40 mlynedd diwethaf.

Mae'r sêr ar gyfer y cyngerdd, a ddarlledir dros y Nadolig ar S4C, yn cynnwys Dai Jones, Llanilar, Cefin Roberts a Chôr Glanaethwy, Dewi Ellis Jones, Côr Meibion Maelgwn, yn ogystal ag Aled Jones a Margaret Williams ei hun.

Fe fydd yr arian a godir trwy'r gwerthiant tocynnau £5, sydd ar gael rwan trwy ffonio Theatr Gogledd Cymru ar 01492 872000, yn mynd tuag at elusen S4C ar gyfer 2004, Barnardo's Cymru.

Dywed trefnwyr y cyngerdd, Mr Producer a'r cwmni cynhyrchu Teledu Apollo, bod rhagor o enwau mawr, gan gynnwys un grwp rhyngwladol, i'w cadarnhau yn ystod yr wythnosau nesaf.

Meddai Stifyn Parri, yr impresario adnabyddus, o Mr Producer, "Mae Margaret Williams yn gymaint o seren yn y byd showbiz yng Nghymru fel bod amrywiaeth anhygoel o sêr yn awyddus i gymryd rhan. Mae rhagor o enwau mawr i ddod a bydd ambell syrpreis ar y noson hefyd. Yr hyn y gallwn addo yw noson o glitz a glamour sy'n gweddu Margaret, un o divas Cymru."

Ychwanega Margaret Williams, "Rwy'n edrych ymlaen yn ofnadwy at y cyngerdd hwn yn Llandudno. Fe fydd yn gyfle gwych i berfformio gyda rhai o dalentau mawr Cymru a thu hwnt ac yn siawns imi ddiolch i bawb fu'n fy nghefnogi dros y 40 mlynedd diwethaf. Mae'n flwyddyn gyffrous iawn imi ac mae'r cyngerdd hwn yn sicr yn uchafbwynt."

Darlledir y cyngerdd mawreddog ar S4C fel rhan o becyn o raglenni i ddathlu cyfraniad Margaret Williams i 40 o flynyddoedd yn y byd adloniant.

S4C


Datganiadau i'r wasg gan sefydliadau allanol yn ymwneud â gogledd orllewin Cymru yw'r rhain. Barn a geiriad y corff a gynhyrchodd y datganiad yn unig a geir yma.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy