BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pigion
Yr Athro R. Merfyn Davies yn cyflwyno Gwobr Siân Phillips i Emyr Humphreys Emyr Humphreys - enillydd Gwobr Siân Phillips 2004
Mewn seremoni ar 17 Ebrill, y nofelydd nodedig Emyr Humphreys oedd y cyntaf i dderbyn gwobr newydd, sef Gwobr Siân Phillips.
Gwobr yw hon a gyflwynir i unigolyn sydd â chysylltiadau â byd academaidd y cyfryngau ynghyd â'r diwydiant cyfryngau - i gydnabod cyfraniad arbennig ym maes hyrwyddo'r cyfryngau torfol yng Nghymru. Cyflwynir y wobr gan Cyfrwng, fforwm newydd ar gyfer trafod y cyfryngau yng Nghymru dan ofal aelodau o fyd academaidd y cyfryngau a diwydiant y cyfryngau.

"Rydym yn hynod falch fod Siân Phillips CBE wedi benthyg ei henw i'r anrhydedd hon. Mae Siân wedi dilyn gyrfa hynod lwyddiannus yn y cyfryngau - o fyd y radio i'r llwyfan, ac o'r sgrîn fawr i'r sgrîn fach - ac y mae hefyd yn un sy'n gefnogol i'r byd academaidd, felly y mae'n fraint o'r mwyaf ein bod yn medru cyflwyno'r wobr hon yn ei henw", meddai Dr Gwenno Ffrancon o Brifysgol Cymru, Bangor.

Ers ei dyddiau cynnar fel cyflwynydd gyda'r BBC yng Nghaerdydd, y mae ei gwaith dros y blynyddoedd wedi ennill bri mawr yn fyd-eang. Ymhlith uchafbwyntiau ei gyrfa nodedig y mae ei pherfformiad fel Livia yn y cynhyrchiad teledu o I, Claudius, ei rhan fel yr Hybarch Fam Gaius Helen Mohiam yn ffilm fentrus David Lynch, Dune, ei phortread cignoeth o fam yn gwallgofi yn ffilm Marc Evans, House of America, a'i theyrnged wefreiddiol, ar ffurf sioe lwyfan un-wraig, i Marlene Dietrich - perfformiad a enillodd Wobr Olivier iddi.

Meddai Siân Phillips pan glywodd mai Emyr Humphreys fydd yn derbyn Gwobr Siân Phillips 2004: "Rwyf wrth fy modd mai Emyr sydd wedi ei enwebu i dderbyn y wobr gyntaf; y mae arnaf ddyled bersonol fawr iddo". Gweithiodd y ddau droeon gyda'i gilydd ar gynyrchiadau'r BBC - yn eu plith ddrama Saunders Lewis, Siwan, ym 1960.

"O gofio'r telediad gwych o Siwan, braf yw cael y cyfle i gysylltu enwau Siân Phillips ac Emyr Humphreys unwaith eto. Mae hon yn wobr anrhydeddus i lunyddiaeth a llenyddiaeth. Hir oes i'r bartneriaeth a'r gwobrwyo," meddai John Hefin, Cadeirydd Cyfrwng.

Y gof adnabyddus Ann Catrin Evans a gomisiynwyd i ddylunio a chreu tlws Gwobr Siân Phillips - gwaith trawiadol iawn wedi ei lunio o haearn a llechen. Cyflwynwyd y wobr i Emyr Humphreys gan Yr Athro R. Merfyn Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Bangor, Llywodraethwr Cenedlaethol Cymru y BBC a Chadeirydd Cyngor Darlledu Cymru, a hynny yn ystod cinio Cynhadledd Cyfrwng 2004, a gynhaliwyd nos Sadwrn 17 Ebrill 2004.

Dathlwyd gyrfa Emyr Humphreys trwy ddangos clipiau o'i waith cyfryngol a darllenwyd cyfarchiad o longyfarch gan Siân Phillips.

 • Emyr Humphreys yn Oriel yr Enwogion

  Prifysgol Bangor


 • Datganiadau i'r wasg gan sefydliadau allanol yn ymwneud â gogledd orllewin Cymru yw'r rhain. Barn a geiriad y corff a gynhyrchodd y datganiad yn unig a geir yma.

  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy