BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llwyfan YMAS yn Sioe Môn Môn: ardal swnllyd
Mae prosiect sy'n annog plant ar Ynys Môn i wneud pob math o sŵn - o chwarae offerynnau, perfformio a chanu - wedi cynhyrchu cryno ddisg o ganeuon newydd sbon i blant.
Mae cantorion a cherddorion adnabyddus fel Gwyn Hughes Jones, Caryl Parry Jones, Elin Fflur ac Arfon Wyn wedi cyfrannu at y CD newydd i blant oed meithrin, Helpa Fi Wneud Cân.

Bydd copi o'r CD yn cael ei roi i bob grŵp meithrin yng Nghymru a'r gobaith ydy y bydd yn rhoi cyfle i blant fwynhau gwledd o gerddoriaeth heintus a hwyliog. Bydd hefyd ar werth i'r cyhoedd.

Cynhyrchwyd y casgliad gan brosiect Miri Meithrin o dan y cynllun YMAS (Ynys Môn Ardal Swnllyd) - cynllun a sefydlwyd ar Ynys Môn gyda help noddwr anhysbys o Lundain.

Mae'n un o dros ugain o ardaloedd sydd wedi cael arian tebyg drwy'r elusen Youth Music UK i roi hwb cerddorol i blant sy'n byw mewn ardaloedd di-freintiedig ac na fyddai fel arall yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau cerddorol.

Yn ogystal â phrosiect Miri Meithrin, mae'r arian wedi ei wario ar brosiectau ar gyfer plant ag anghenion arbennig, canu gospel, cerddoriaeth roc ac uned symudol sy'n rhoi llwyfan i grwpiau a pherfformiadau mewn digwyddiadau yn y gymuned (uchod).

Menter Môn, Theatr Ieuenctid Môn a'r Cyngor lleol sy'n gweithredu cynllun YMAS ar yr ynys.

Mae'r llyfryn sy'n rhan o glawr Helpa Fi Wneud Cân yn cynnwys geiriau pob cân yn Gymraeg a Saesneg a'r lluniau yn cynnig awgrymiadau am rai symudiadau y gellid eu defnyddio wrth ganu'r caneuon.

Meddai Mari Pritchard, un o brif swyddogion Menter Môn: "Mae'r llyfryn yn lliwgar ac mae'r gerddoriaeth yn fywiog fel bod pob plentyn, lle bynnag mae'n byw ar yr ynys, beth bynnag ei gefndir, yn cael rhywfaint o gyswllt efo cerddoriaeth.

"Mae'n bwysig inni wneud yn siŵr fod plant yn clywed pob math o wahanol gerddoriaeth a honno'n gerddoriaeth fyw.

"Yn ogystal â jazz a phob a cherddoriaeth mwy traddodiadol, roedden ni eisiau cyffwrdd â cherddoriaeth glasurol hefyd."

Am ragor o fanylion ffoniwch 01248 725730 neu gysylltu drwy'r post ag: YMAS, Llys Goferydd, Menter Môn, Stad Ddiwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7XA.

Mae'r CD ar gael trwy gysylltu ar y cyfeiriad uchod neu mewn siopau lleol ac yn costio £10.00. Bydd yr elw yn mynd yn ôl i goffrau YMAS.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy