BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gerddi Gwyllt
Mae'r gystadleuaeth i goroni gardd bywyd gwyllt orau Eryri bellach yn ddigwyddiad blynyddol sy'n annog pobl i greu gerddi deniadol a chroesawgar - i fywyd gwyllt yn ogystal â phobl.

Mae'n agored i bobl Gwynedd a Chonwy mewn pedwar categori: gerddi preifat, ysgolion, busnesau a grwpiau cymunedol ac yn cael ei drefnu gan Barc Cenedlaethol Eryri.

Ewch drwy'r lluniau i weld creadigaethau hyfryd rhai o arddwyr gogledd orllewin Cymru a ddaeth i'r brig yn 2005.

Mr a Mr Black yn eu gardd
Enillodd Mr a Mrs Black o Fferm Gwernoer, Nantlle, gydradd gyntaf yng nghategori'r Gerddi Preifat. next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17  18  19 

Penderfynodd y beirniaid fod 12 cystadleuydd yn deilwng o wobr yn y categori Gerddi Preifat yn 2005. Roedd eu gerddi'n amrywio o lecynnau bychan tlws i stadau â choedlannau a glannau afon îr â chyfoeth o fywyd gwyllt.

Cafodd saith cystadleuydd glod uchel a barnwyd bod y pump arall yn haeddu gwobr. Roedd safon eithriadol uchel y gystadleuaeth eleni yn golygu ei bod yn anodd iawn i'r beirniaid wahaniaethu rhwng tair gardd, oll yng nghyffiniau Caernarfon, felly dyfarnwyd gwobr aur i'r dair ohonynt ynghyd â gwobr gydradd gyntaf: Mr a Mrs Black, Fferm Gwernoer, Nantlle; Sarah Edgar a Gerry Downing, Tan Felin Wen, Pontrug; a Jennifer Osborne, Foxbrush, y Felinheli.

Rhoddwyd yr ail wobr i Michael Hodges a Sara Lewis, Plas Gwyn, Trefriw, a'r drydedd i Paul Lewis a Ruth Cresswell, Parc Cottage, Ysbyty Ifan.

Aeth y wobr gyntaf am Erddi Ysgolion i Ysgol San Siôr, Llandudno, yr ail i Ysgol y Garreg, Llanfrothen, a'r drydedd i Ysgol Tudweiliog, Pen Llŷn.

Gwesty Bryn Elltyd, Tanygrisiau, gipiodd y wobr gyntaf yn y categori Gerddi Busnes, gyda John Braddock Convalescent Centre, Hen Golwyn, yn mynd â'r ail a Caban Cyf., Brynrefail, yn cipio'r drydedd wobr.

Yn y categori Gerddi Cymunedol, Ffederasiwn Amgylcheddol Hen Golwyn ddaeth i'r brig gyda Gerddi'r Deillion, Eden Hall, Penmaenmawr a Chyfeillion Maes Chwarae Pentre Du, Betws-y-coed, yn dod yn ail a thrydydd.

Meddai'r beirniaid: "Ers tro byd, bu ein gerddi'n datblygu'n noddfeydd - wrth i'r llanw o unffurfiaeth foddi amrywiaeth naturiol cefn gwlad, rydym yn troi fwy fwy at ein gerddi fel ynysoedd sy'n gyfoethog mewn bioamrywiaeth. Mae'r gerddi buddugol hyn yn dangos yn glir pa fath o baradwys y gallwn ei chreu - ar gyfer bywyd gwyllt yn ogystal ag ar ein cyfer ni ein hunain."

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Anna Williams ym Mharc Cenedlaethol Eryri ar 01766 772507.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy