BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Cyfarwyddwr ffilm, Ken Russel Bangor yn croesawu'r cyfryngau
Mae dinas Bangor yn croesawu'r byd ffilm, teledu a'r cyfryngau i gynhadledd gyntaf fforwm Cyfrwng ar benwythnos 16-18 Ebrill.
Bu'r cyfarwyddwr ffilm, Ken Russell, sy'n enwog am ffilmiau fel Women in Love ac Altered States yn sôn am ei yrfa ar ddiwrnod cynta'r gynhadledd ddydd Gwener.

Ar y nos Sadwrn mae'r nofelydd o Drelawnyd, Emyr Humphreys, yn cael ei anrhydeddu am ei gyfraniad ym maes hyrwyddo'r cyfryngau torfol yng Nghymru, gan dderbyn Gwobr Siân Phillips.

Nod prosiect Cyfrwng yw cyflwyno ymchwil a thrafodaeth ysgolheigaidd ar Gymru a'r cyfryngau, ac ar y cyfryngau yng Nghymru - yn bennaf ffilm, teledu, radio, cyfryngau newydd, newyddiaduraeth ac astudiaethau perfformio a theatr.

Bydd yn gwneud hyn drwy gyhoeddi cyfnodolyn blynyddol, cynhadledd deithiol a gwefan - www.cyfrwng.com - sy'n cynnwys holl fanylion y fforwm.

Mae'r gynhadledd yn cael ei chynnal am y tro cyntaf eleni dros dridiau rhwng 16 ac 18 Ebrill.

Ymhlith y sesiynau eraill mae trafodaeth ar ddiddordeb diweddar cyfarwyddwyr Bollywood yng Nghymru fel lleoliad i ffilmiau, darlith gan yr Athro Kevin Williams ar sefyllfa'r cyfryngau yng Nghymru a sesiwn drafod i ddathlu'r ffilm Zulu yng nghwmni gweddw yr actor Hollywood o'r Cymoedd, Syr Stanley Baker, sef y Fonesig Ellen Baker. Bydd y ffilm hefyd yn cael ei dangos ar y sgrîn fawr.

 • Mwy am y gynhadledd

 • Mwy am wobrwyo Emyr Humphreys

 • Mwy am ymweliad Ken Russell

 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.

  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy