BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
2il Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Gwyliau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Chwarae'r ffidil Gwyl Ffidil yr Wyddfa
Mehefin 14, 2008
Diwrnod o chwarae, gwrando a mwynau cerddoriaeth y ffidil ym mhrydferthwch Nant Peris wrth odrau'r Wyddfa.
Mae'r dathlu yn cychwyn nos Wener gyda sesiwn agored yn ystafell gefn y Vaynol Arms. Yna ddydd Sadwrn cynhelir gweithdai ffidil ac offerynnau eraill gan gynnwys cyfle i roi tro ar y crwth (hen offeryn Cymreig), yn ogystal â chlocsio a gweithgareddau i blant gan gynnwys sioe pypedau.

Bydd cyngerdd meic-agored yn y dafarn amser cinio, i'w dilyn gan sesiwn agored drwy'r prynhawn; croeso i bawb ymuno.

Lleolir y cyngerdd gyda'r nos yn eglwys Sant Peris, y drws nesa i'r dafarn.

Ymhlith yr artistiaid bydd Roots and Galoots, band o dde orllewin Cymru sydd yn chwarae cerddoriaeth Bluegrass; Stephen Rees, sydd un o ffidlwyr mwyaf adnabyddus Cymru ac yn aelod o Crasdant ac Ar Log.

Hefyd bydd set byr gan y trefnwyr, Cass Meurig, Idris Morris Jones a Nial Cain (neu Ty'n Llan Ali) a chyfraniad gan aelodau Clwb Ffidil yr Wyddfa.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.gwylffidil.info

ebost: info@gwylffidil.info ffôn: 01286 8710420
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy