BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfodau Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Eisteddfod y Talwrn (Meri Rhiannon Elis)
Giamstar am ganu, sleifar am 'sgwennu, dewin am dynnu llun? Pa un bynnag ydych chi, chwiliwch am 'steddfod leol a chystadlwch! Dewiswch amser o'r flwyddyn isod neu cliciwch ar y map i weld lluniau a manylion eisteddfodau bach lleol.
Cysylltwch i ychwanegu eich steddfod chi neu anfon lluniau a gwybodaeth am eich eisteddfod aton ni.

Ennill cadair LlandderfelT. Grahame Williams (Cefnfab)
Nododd cawod o genllysg ddechrau profiad bythgofiadwy i T. Grahame Williams (Cefnfab) yn Eisteddfod Llandderfel.

O 'Steddfod i 'SteddfodHuw Roberts
Atgofion Huw Roberts o fywyd eisteddfotwr ifanc yn ardal Eifionydd a thu hwnt yn y 1940au a'r 1950au.


Abergynolwyn
Ionawr - Mawrth
Eisteddfodau dechrau'r flwyddyn
Eisteddfod Dyffryn Elwy
Ebrill - Mehefin
Cyfnod prysuraf yr eisteddfodau cyn y genedlaethol
Eisteddfodau'r haf
Gorffennaf - Medi
Y genedlaethol sy'n hawlio'r sylw ond mae ambell 'steddfod leol wrthi hefyd!
Capel y Babell, Llanaelhaearn
Hydref - Rhagfyr
Digon yn dal i ddigwydd i ddifyrru min nosau oer y gaeaf
Dweud eich Dweud

Oes ganddoch chi sylw neu atgofion am eisteddfodau bach yr ardal? Cysylltwch â ni!
[an error occurred while processing this directive] 0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy