BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
10fed Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dawnsiwr Y Celfyddydau
O wefannau lleol i fentrau yn ymwneud â chelf a diwylliant - dyma gip ar rai o brosiectau a digwyddiadau celfyddydol y gogledd orllewin.
Adeilad y Galeri
Celf ar y cei
Taith o amgylch y ganolfan mentrau greadigol ar Ddoc Fictoria, Caernarfon.
Dawnswraig
Celf ar y we
Gwefannau'n ymwneud â'r byd celfyddydol yn y gogledd orllewin.
Plant o Ysgol Pencarnisiog
Llên a llechi
Ysgolion lleol ar ymweliad barddonol ag Amgueddfa Lechi Llanberis.
Seremoni gadeirio
Eisteddfodau
Eisteddfodau bach y fro - lluniau, adroddiadau a dyddiadau.
Merch yn chwarae gitâr
Môn-sŵn
Prosiect cerddorol i blant ardaloedd difreintiedig ym Môn yn lawnsio CD i blant.
Actores y tu ôl i fariau
Drama yn y jêl
Myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn ymarfer drama newydd yng ngharchar Biwmares.
Branwen
Artistiaid ifanc
Plant ysgol yr ardal yn dangos eu creadigrwydd mewn prosiectau arbennig.
Kyffin Williams
Enwogion
Pobl o'r gogledd orllewin sydd wedi gwneud eu marc ym maes celfyddyd.
Grŵp Drama Ad Lib
Ad Lib
Grŵp drama sydd yn rhoi cyfle i blant o alluoedd gwahanol.
Cerys Matthews
Gwyliau
O'r Faenol i'r Sesiwn Fawr a gwyliau bach ar hyd a lled y gogledd orllewin.
Un o gyn streicwyr Friction yn y lansiad
Drama'r streic
Cyn streicwyr ffatri Friction yn lawnsio drama am eu brwydr dros hawliau.
Dweud eich Dweud

Cysylltwch i sôn am eich prosiectau celfyddydol chi.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy