BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
21ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Wyddgrug
Daniel Owen - than o ddarlun PJ Crook yn yr Wyddgrug Bore Coffi Cymunedol
Mae darlun arbennig yn crogi yng Nghanolfan Gymunedol Daniel Owen yn yr Wyddgrug y mae'n werth treulio ychydig funudau yn craffu arno i werthfawrogi'r drysorfa o gyfeiriadau lleol a hanesyddol sydd yn y llun.
Comisiynwyd yr arlunydd PJ Crook i baentio darlun o weithgareddau Canolfan Gymunedol Daniel Owen pan oedd yn dathlu ei phen-blwydd yn 25 oed yn 1998.

Enw'r gwaith gan yr arlunydd o Cheltenham, sy'n adnabyddus am ei hiwmor a'r elfennau swreal yn ei gwaith, ydy Bore Coffi Cymunedol ac un o'r cyfeiriadau lleol mwyaf amlwg ydy ymddangosiad Daniel Owen ei hun sydd â'i gefn aton ni yn darllen papur yng ngwaelod y llun, gyda'i het nodweddiadol ar ei ben.

Ar ôl cael ei chomisiynu gan Ray Dodd, cadeirydd y ganolfan, yn sgîl arddangosfa o'i gwaith yn Theatr Clwyd, aeth PJ Crook draw i'r Wyddgrug, ardal hollol newydd iddi, i ddod i adnabod y dref a gweld yr holl weithgareddau sy'n digwydd yn y ganolfan.

Y paentiad yn y Ganolfan Gymunedol Fe grëodd y paentiad dros y flwyddyn ganlynol.

"Y peth gwych am y ganolfan ydy fod cymaint o bethau'n digwydd yno - gwerthiannau llyfrau, boreau coffi - pob math o bethau, ac mae'r posteri yng nghefn y llun yn hysbysebu beth sydd ymlaen yno," meddai PJ Crook.

"Cefn pen Daniel Owen sydd i fod yng ngwaelod y llun yn darllen y papur newydd a thua thop y llun yn y drws mae Ray Dodd ei hun.

"Mae 'na löwyr yno hefyd - fe wnes i geisio gwneud i'r llun deimlo'n Gymreig, a'r bobl yn bobl o Gymru. Roedd rhaid i'r ganolfan ddod o hyd i hanner yr arian a dyna pam bod tocynnau raffl i'w gweld ar un o'r byrddau - fe weithion nhw'n galed iawn i godi arian.

Beth arall sydd yn y llun:
 • Poster yr Urdd ar y wal a bathodyn ar gôt un o'r plant
 • Y papurau lleol yn sôn am y dathliad pen-blwydd yn 25
 • 25 yw rhif y tocyn raffl ar y bwrdd ynghanol y llun
 • Y darlun ei hun yn cael ei edmygu gan bobl ar ben y grisiau
 • Un darllenydd brwd wedi ymgolli yn un o nofelau Daniel Owen
 • Poster i Mary Kelly - cynhyrchiad yn Theatr Clwyn yn Chwefror 1998 - ar yr hysbysfwrdd
 • Daniel Owen yn ei het ym mlaen y llun
 • "Mae'r Wyddgrug yn lle hyfryd ac roeddwn wrth fy modd eu bod wedi gofyn imi greu'r paentiad. Roedd yn broses addysgiadol ac, i mi, os gallaf ddysgu pethau sy'n fy nghyfoethogi i wrth wneud rhywbeth fel hyn yna mae hynny'n cyflawni llawer mwy na'r paentio ei hun," ychwanegodd.

  Ar ôl cael ei hagor gan yr hen Gyngor Sir Clwyd yn 1973 a'i rhedeg ganddynt am ugain mlynedd, sefydlwyd Cymdeithas Gymunedol Daniel Owen ym mis Mai 1993 i arbed y ganolfan rhag cael ei chau. Ers hynny mae criw o wirfoddolwyr wedi ei datblygu i fod yn fan cyfarfod yn yr Wyddgrug.

  Mae yno gaffi, clybiau cinio i bensiynwyr a gwasanaeth llungopïo a ffacsio ac mae modd llogi ystafelloedd ar gyfer gwahanol weithgareddau.

  Mae'r hanesydd lleol, Philip Lloyd, yn sôn mwy am y darlun yn ei daith Eisteddfodol o lefydd sy'n gysylltiedig â Daniel Owen yn yr Wyddgrug, yma.


  Lleol i Mi
  Radio Cymru
  Adolygiadau


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy