BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Trefi
Canol tref Wrecsam Trefi ac ardaloedd
Dewch i wybod mwy am rai o drefi a chymunedau'r ardal ac am y bobl sydd wedi byw yno ar hyd y blynyddoedd.
Plas Kynaston Cefn Mawr
Gwybodaeth am bentref Cefn Mawr a'r ardal.
Corwen Corwen
Tref farchnad sy'n gysylltiedig ag Owain Glyndŵr
Castell Dinbych Dinbych
Cipolwg ar fywyd yn nhref Dinbych, ei hanes a'i phobl.
Brenhines Gwyddelwern
Aelodau o glwb Ffermwyr Ifanc Edeyrnion yn lleisio eu barn am yr ardal.
Y Gadeirlan Llanelwy
Cartref i fam eglwys un o'r chwech esgobaeth Gymreig.
Dawnsiwr yn Eisteddfod Llangollen Llangollen
Tref sy'n enwog am ei heisteddfod, ei golygfeydd a'i hanes.
Y Stiwt, Rhos Rhos
Cyflwyniad i bentref mwyaf Cymru, Rhosllannerchrugog.
Cloc yng nghanol tref Rhuthun Rhuthun
Hanes tref Rhuthun, newyddion o'r ardal, ei thafodiaith a'ch barn chi.
Mul ar draeth y Rhyl Rhyl
Un o drefi gwyliau mwyaf adnabyddus Prydain.
Arwydd traffig yn ffatri Airbus Sir y Fflint
Ar wib drwy bentrefi a phentrefi Sir y Fflint mewn oriel luniau.
Ffynnon Gwenffrewi Treffynnon
Safle arbennig i dref Treffynnon gyda lluniau a llawer mwy.
Wrecsam Wrecsam
Bywyd yn nhref Wrecsam, newyddion lleol, chwaraeon, hanes a mwy.
Daniel Owen Yr Wyddgrug
Tref farchnad a gysylltir â Daniel Owen a oedd yn gartref i Eisteddfod 2007.
Y we Gwefannau lleol
Dolenni i rai gwefannau allanol lleol ar gyfer trefi'r ardal.
Croeso
Croeso i'n hadran ar gyfer trefi a chymunedau'r gogledd ddwyrain sy'n cynnwys hanes a lluniau, erthyglau a gwybodaeth ddefnyddiol.

Lluniau
Hanes
Newyddion


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy