BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Rhos
Eisteddfod Genedlaethol y Rhos, 1945?
Fedrwch chi gadarnhau mai lluniau o Eisteddfod y Rhos 1945 ydy'r rhain a gyfranwyd gan Dafydd Edwards?
Cadeirio
Seremoni'r cadeirio next page
1  2  3 

Mae gennyf yn fy meddiant dri llun o'r Eisteddfod Genedlaethol. Mae fy nhad, a aned yn Wrecsam yn 1927, wedi marw bellach, felly ni allaf ei holi yn eu cylch ond gyda help Llyfrgell Wrecsam rydw i'n bur sicr mai lluniau Eisteddfod y Rhos 1945 ydyn nhw.

Roedd fy nhaid yn stiward yn yr Eisteddfod unwaith a chan ei fod wedi ei eni yn y Rhos ac iddo farw yn 1958, ni fedrai'r lluniau fod yn hwyrach na hynny.

Efallai fod rhywun yn cofio, neu â lluniau tebyg i'w rhannu? Bu farw David Lloyd George yn 1945 ac mae'n ymddangos fod yna deyrnged iddo ar y wal yn un o'r lluniau yma.
Dafydd Edwards


Cyfrannwch

Ena Woolford, Rhuthun
Mae gan fy mrawd, Dafydd Wyn Morris, lythyr a anfonwyd i Mam gan y BBC i gadarnhau mai ef oedd y plentyn ieuengaf ar y maes yn ystod yr eisteddfod hon. Galwyd fy mam ac ef i'r llwyfan ac hefyd y ddynes hynaf ar y maes. Nid oedd fy mrawd ond yn 6 wythnos oed.
Sun Aug 31 12:33:55 2008


Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


Hanes
Radio Cymru
Trefi


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy