BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

LLUN
21ain Ebrill 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Rhos
Y Stiwt Pentref y Stiwt
Dywedir mai'r Rhos ydy'r pentref mwyaf yng Nghymru ac mae'n enwog hefyd am ei ddiwylliant ac am ei dreftadaeth lofaol. Cysylltwch i ddysgu mwy wrthon ni am y pentref.
Archdderwydd 'Steddfod 1945?
Ai lluniau o'r Eisteddfod Genedlaethol yn y Rhos ydy'r rhain?
Daniel Lloyd Daniel Lloyd
Hogyn o'r pentref ydy prif leisydd Daniel Lloyd a Mr Pinc.
Actorion ifanc Theatr yr Ifanc
Gwybodaeth am theatr ieuenctid y pentref.
Hen lun o'r Rhos Hen luniau
Hen luniau o fywyd yn y pentref.
Graham Morris Marchog y Rhos
Deuai 'marchog' ar faes Eisteddfod 2007 o'r Rhos yn wreiddiol.
Glyn Evans Glöwyr yr Hafod
Atgofion gweithwyr Glofa'r Hafod: prif gyflogwr yr ardal am flynyddoedd.
Arwydd y Rhos Dwy 'n'
Mae pobl yn dal i godi hen fwganod ynglŷn â sawl 'n' sydd yn yr enw.
Logo Gŵyl Gerdd Dant 2006 Gŵyl Gerdd Dant 06
Canlyniadau a mwy o Ŵyl Rhosllannerchugog a'r Cylch.
Hen aelwyd yr Urdd Hanes y Rhos
Cyflwyniad i bentref mwyaf Cymru.
Nene Atgofion: Ysgol y Bechgyn Ponciau
Nene
Mai 2010

Cloc y Stiwt Y Stiwt
Hanes cythryblus Y Stiwt o'r 1920au hyd heddiw.
Arwydd ffordd Lluniau'r Rhos
Dewch am grwydr o amgylch y pentref.
Un o'r lampau Lampau'r Glowyr
Tlws arbennig enillwyr yr Ŵyl Gerdd Dant.
Côr Meibion Y Rhos Côr Meibion Y Rhos
Hanes un o sawl côr sydd â'u cartref yn y pentref.
Pêl-droed Rhos Aelwyd
Tîm pêl-droed sy'n rhan o fywyd Rhosllannerchrugog ers 1943.
Dweud eich Dweud

Cysylltwch i ddweud mwy wrthon ni am bentref y Rhos neu i gyfrannu straeon neu luniau.

Hanes
Radio Cymru
Trefi


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy