BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Rhos
Y Stiwt Pentref y Stiwt
Dywedir mai'r Rhos ydy'r pentref mwyaf yng Nghymru ac mae'n enwog hefyd am ei ddiwylliant ac am ei dreftadaeth lofaol. Cysylltwch i ddysgu mwy wrthon ni am y pentref.
Archdderwydd 'Steddfod 1945?
Ai lluniau o'r Eisteddfod Genedlaethol yn y Rhos ydy'r rhain?
Daniel Lloyd Daniel Lloyd
Hogyn o'r pentref ydy prif leisydd Daniel Lloyd a Mr Pinc.
Actorion ifanc Theatr yr Ifanc
Gwybodaeth am theatr ieuenctid y pentref.
Hen lun o'r Rhos Hen luniau
Hen luniau o fywyd yn y pentref.
Graham Morris Marchog y Rhos
Deuai 'marchog' ar faes Eisteddfod 2007 o'r Rhos yn wreiddiol.
Glyn Evans Glöwyr yr Hafod
Atgofion gweithwyr Glofa'r Hafod: prif gyflogwr yr ardal am flynyddoedd.
Arwydd y Rhos Dwy 'n'
Mae pobl yn dal i godi hen fwganod ynglŷn â sawl 'n' sydd yn yr enw.
Logo Gŵyl Gerdd Dant 2006 Gŵyl Gerdd Dant 06
Canlyniadau a mwy o Ŵyl Rhosllannerchugog a'r Cylch.
Hen aelwyd yr Urdd Hanes y Rhos
Cyflwyniad i bentref mwyaf Cymru.
Nene Atgofion: Ysgol y Bechgyn Ponciau
Nene
Mai 2010

Cloc y Stiwt Y Stiwt
Hanes cythryblus Y Stiwt o'r 1920au hyd heddiw.
Arwydd ffordd Lluniau'r Rhos
Dewch am grwydr o amgylch y pentref.
Un o'r lampau Lampau'r Glowyr
Tlws arbennig enillwyr yr Ŵyl Gerdd Dant.
Côr Meibion Y Rhos Côr Meibion Y Rhos
Hanes un o sawl côr sydd â'u cartref yn y pentref.
Pêl-droed Rhos Aelwyd
Tîm pêl-droed sy'n rhan o fywyd Rhosllannerchrugog ers 1943.
Dweud eich Dweud

Cysylltwch i ddweud mwy wrthon ni am bentref y Rhos neu i gyfrannu straeon neu luniau.

Hanes
Radio Cymru
Trefi


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy