BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llestr pridd Bwcle Hanes lleol
Un o ganolfannau'r chwyldro diwydiannol yng Nghymru, ardal sy'n gyforiog o olion cyn-hanesyddol a chanolbwynt brwydrau Cymreig o adeg y Rhufeiniaid i gyfnod Owain Glyndŵr.
Mendelssohn Mendelssohn
Hanes teithiau'r cyfansoddwr yng Ngogledd Cymru.
Cofgolofn Daniel Owen yn yr Wyddgrug Teithiau hanes
Hanes ardal mewn teithiau byr drwy'r gogledd ddwyrain.
Dwylo glöwyr Hanes diwydiannol
Gweithfeydd glo, gwaith llestri a threftadaeth Telford.
Castell Rhuddlan Trysorau bro
Cestyll, adeiladau a safleoedd hanesyddol i ymweld â nhw.
Chwedl Idris a Bronwen Chwedlau lleol
Cestyll, adeiladau a safleoedd hanesyddol i ymweld â nhw.
Cerflun Owain Glyndwr yng Nghorwen Pobl hanesyddol
O lenorion i arloeswyr ac arweinwyr; pobl leol sydd wedi gwneud eu marc.
Pabi coch Atgofion rhyfel
Straeon am effaith rhyfel ar drigolion y gogledd dwyrain.
John Davies Rhanbarth ymylol?
Pam fod y gogledd ddwyrain wedi ei thrin fel rhan ymylol o Gymru?
Thomas Pennant Thomas Pennant
Cymdeithas i goffáu'r naturiaethwr Thomas Pennant.
Dilys Cadwaladr yn ennill y goron Hen Eisteddfodau
Oes ganddoch chi luniau o hen eisteddfodau i'w cyfrannu?
Crane Street, Cefn Mawr Mwy o hanes ...
Mae mwy o hanes ac atgofion lleol yn ein safleoedd trefi.
Dweud eich Dweud

Os hoffech chi ddweud wrthon ni am unrhyw elfen o hanes eich ardal chi llenwch y ffurflen hon neu anfonwch neges at: gogleddddwyrain@bbc.co.uk
Croeso
Os hoffech chi gyfrannu eich straeon hanes chi neu anfon sylwadau neu luniau aton ni ebostiwch gogleddddwyrain@bbc.co.uk.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Llyfrau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy