BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dinbych
Castell Dinbych Dinbych
Bu Dinbych yn dref bwysig ers canrifoedd ac mae'r enw yn gyfuniad o'r geiriau 'Din' sy'n golygu caer a 'bych' yn golygu bach.
Y Bigwn Maer newydd
Y Bigwn
Mehefin 2010

Castell Dinbych Hanes lleol
Clipiau ffilm, lluniau ac atgofion am hanes y dref, yr ysbyty a'r castell.
Meryl Pierce Stori a sangria
Cyfarfodydd merched Dinbych i fwynhau llenyddiaeth a llymaid.
Buwch Sioe Dinbych a Fflint
Lluniau o'r sioe flynyddol a gynhelir ar y Green yn Ninbych.
Cyngerdd cyhoeddi Gŵyl Gerdd Dant 2008
Cyngerdd cyhoeddi Gŵyl Dyffryn Clwyd.
Geraint Jarman Geraint Jarman
Mae gwreiddiau teulu'r canwr yn Ninbych lle cafodd ei eni.
Llyfrgell Dinbych Lluniau o'r dref
Taith o amgylch Dinbych a'r ardal mewn llun.
Cymryd rhan Y BBC yn Ninbych
Lluniau o weithgareddau'r BBC yn Ninbych.
Kate Roberts Kate Roberts
Pytiau am enwogion tref Dinbych a'r ardal gyfagos.
Ceg Tafodiaith
Cyfrannwch eich geiriau unigryw chi i'n geiriadur ar-lein.
Haul Y Tywydd
Rhagolygon y tywydd yn Ninbych am y pum diwrnod nesa'.
Mark Evans Mark Evans
Mae Mark o Lanrhaeadr am gynrychioli Prydain yng nghystadleuaeth Eurovision eleni.
Croeso
Croeso i wefan arbennig tref Dinbych. Dyma eich cyfle chi i ddysgu mwy am y dref, edrych ar luniau lleol ac anfon eich lluniau chi aton ni. Gallwch ddarllen hen straeon newyddion o bapur bro Y Bigwn ac edrych yn ôl ar yr holl weithgareddau yn y dref pan ddaeth BBC Cymru i Ddinbych yn 2005.

Hanes
Straeon Digidol
Trefi


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy