BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Digwyddiadau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cerdded Grwpiau Cerdded
Gwefannau'r grwpiau yn ein hardal sy'n cynnig teithiau cerdded neu wybodaeth am le i gerdded. Os oes gennych chi rai i'w hychwanegu, anfonwch aton ni: gogleddddwyrain@bbc.co.uk

Cymdeithas Edward Llwyd
www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk

Cymdeithas Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Cymdeithas a enwyd ar ôl y naturiaethwr Edward Llwyd. Mae'r gymdeithas yn trefnu nifer o deithiau cerdded o amgylch gogledd ddwyrain Cymru.

Teithiau cerdded Wrecsam
www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/walks_w/index.htm

Mae Cyngor Sir Wrecsam yn cynnig nifer o deithiau o amglych y sir, naill ai drwy ddilyn y cyfeiriadau eich hunan neu ar daith dywysedig.

Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych
www.sirddinbych.gov.uk

Mae'r gwasanaeth yn cynnig syniadau am deithiau cerdded neu ar feic ynghyd â digwyddiadau eraill yn y sir.

Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir y Fflint
www.siryfflint.gov.uk

Gwybodaeth am deithiau cerdded a bywyd gwyllt Sir y Fflint.

Cymdeithas y Cerddwyr ardal gogledd Cymru
www.ramblersnorthwales.org.uk/homeCYM.htm

Mae sawl grŵp yng ngogledd ddwyrain Cymru yn cynnig teithiau cerdded tywysedig yn ystod y flwyddyn.

Clwb Awyr Agored Hoyw Grŵp Gogledd Cymru
http://northwalesgoc.org.uk/
(Saesneg)
Trefnir tua 20 taith gerdded bob blwyddyn yng ngogledd Cymru.Lleol i Mi
Radio Cymru
Eisteddfodau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy