BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
16eg Ebrill 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bedol
Mrs Gwen Roberts yn dathlu ei phenblwydd Dathliad Cymraes
Mehefin 2010
Un o Gymry Gymraeg Lerpwl yn dathlu ei phenblwydd yn 100.

Ychydig o Gymry Gymraeg yn ystod y deugain mlynedd diwethaf a gyrhaeddodd y garreg filltir arbennig o gan mlwydd oed yn nhalgylch Glannau Merswy. Cofiaf am dair chwaer ac un brawd cyn 12 Ebrill 2010 pan ymunodd Mrs Gwen Roberts, Crosby, â hwy.

Cynnyrch bywyd Cymraeg Lerpwl yw Mrs Gwen Roberts ac yn ymhyfrydu yn ei chefndir a'i magwraeth yn ardal Anfield. Yr oedd ei rhieni a'i theulu yn aelodau ffyddlon yng nghapel Douglas Road. Gweinidog ei phlentyndod oedd y Parchedig Griffith Wynne Griffith (1883-1967) a fu yn weinidog eglwys Bethlehem, Douglas Road, o 1913 i 1923, pregethwr coeth a grymus, a llenor ardderchog.

Yr oedd ei thad yn un o adeiladwyr y ddinas a maes o law symudwyd i fyw i Ogledd Lerpwl ag ymaelodi yng nghapel Waterloo lle y daliodd ei gafael ar yr addewidion ar hyd y blynyddoedd. Collodd ei phriod, Mr A. W. Roberts, yn yr wythdegau, a bu'n hynod o ffodus o'i chwaer, Dorothy Williams, sydd mor ofalus ohoni.

Gwraig rinweddol, caredig ei hysbryd, a llawn croeso ydyw Mrs Gwen Roberts, a derbyniodd y blynyddoedd diwethaf hyn ofal cariadus yng nghartref y Seiri Rhyddion, Tithebarn, yn Crosby. Trefnodd y cartref barti ar ei chyfer ar ddiwrnod ei phenblwydd ac yr oedd fel brenhines yn agor yr holl gardiau yng nghwmni ei merch o Bwllheli, ei chwaer a gweddill y teulu. Edmygwn hi a dymuno yn dda iddi i'r dyddiau a ddaw.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy