BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bedol
Aelodau o Gôr Meibion Trelawnyd Camp y côr a chyflwyno cyfrol
Hydref 2008
Cofio noson o adloniant yng nghwmni Côr Meibion Trelawnyd.

Cawsom noson arbennig iawn ar nos Sadwrn, Gorffennaf 19, 2008 pan ddaeth Côr Meibion Trelawnyd atom i Lerpwl fel rhan o Ddathliad '08 Dinas Diwylliant. Trefnwyd y cyngerdd gan Gymdeithas Edifeddiaeth Glannau Mersi mewn cydweithrediad â Phwyllgor Ymgynghorol Cyfrolau Bethel, Heathfield Road, Lerpwl. Roedd yn gyngerdd dwyieithog a braf oedd gweld ymateb mor wych, ac yn arbennig fod y tâl mynediad mor rhesymol. Pum punt y tocyn a diolchwn i ymddiriedolwyr capel Bethel am roddi yr adeilad ar gyfer y noson yn ôl ei harfer.

Cyflwynwyd y Côr ar y cychwyn gan y Parchedig Athro D. Ben Rees a chafwyd cyflwyniad byr o flaen y canu gan Mr Ednyfed Williams o Dreffynnon. Yr Arweinydd dawnus oedd Geraint Roberts sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn fel arweinydd y Côr. Hwy a gipiodd y brif wobr yn Eisteddfod Genedlaethol Fflint a'r Cyffiniau yn Yr Wyddgrug yn Awst 2007. Cyfeilydd y noson oedd Mrs Ceinwen Roberts.

Ffurfiwyd y Côr yn 1933 ac mae wedi datblygu i fod yn un o gorau mwyaf blaenllaw Cymru ac yn ennillwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol saith gwaith. Mae'r Côr wedi teithio yn Ewrop a'r Amerig. Clywsom emynau, hwiangerddi, caneuon a Sioeau Cerdd a darnau clasurol. Roedd y lleisiau coeth yn werth i'w clywed a hynny'n cynnwys yr unawdydd Mr Peter Thomas. Cawsom anerchiad gan y Llywydd, Mr John Leston, oedd yn cynrychioli siop T. J. Hughes yn London Road. Clywsom hanes y busnes o'r cychwyn, gan ddechrau hefo Ann, merch ifanc o Lanfihangel Genau'r Arth yn dod yma i'r ddinas yr holl ffordd o gefn gwlad Sir Gaerfyrddin ac yn gwireddu ei breuddwyd am well byd.

Roedd y noson hon yn arbennig iawn hefyd am ei bod yn noson lansio cyfrol ddiweddaraf y Parch Athro D. Ben Rees, sef 'Codi stêm a hwyl yn Lerpwl'. Mae'n gyfrol swmpus a hardd, yn olrhain hanes y capel ers y flwyddyn 1864 hyd at y presennol. Cyflwynwyd y llyfr a'r awdur yn ddiddorol iawn gan Mr Roderick Owen, dros y Pwyllgor Ymgynghorol a chyflwynodd ef y copi cyntaf i'r awdur. Cyflwynodd Dr Rees gopi o'r llyfr i Mr Siôn Morris ac i Geraint Roberts, Arweinydd y Côr.

Trefnodd Mrs Beryl Williams a Dr Pat Williams (ar ran Cymdeithas Etifeddiaeth) a Mrs Nan Hughes Parry (ar ran Bethel) yn cael ei chynorthwyo gan nifer dda o chwiorydd, wledd i'r Côr a lleiswyd diolch gan fod yn fonws na cheir ran amlaf. Mewn pum mlynedd o gyngherddau dyma'r ail dro iddynt dderbyn ei gweddill a'i gwala gyda danteithion i'w cynnal ar y daith adref i Brestatyn, Caerwys, Bodfari, Hen Golwyn, Rhyl, Trelawnyd a llawer lle arall y deuai y cantorion ohonynt.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy