BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Llun o Ŵyl Cerdd Dant 2006 Gŵyl Cerdd Dant Dyffryn Clwyd
Tachwedd 2008
Gwybodaeth am Ŵyl Cerdd Dant 2008 sy'n cael ei chynnal yn Y Rhyl.

Ganol mis Tachwedd bydd bron i ddwy flynedd o waith paratoi yn cyrraedd ei benllanw pan fydd Gŵyl Cerdd Dant Cymru yn cael ei chynnal yn Y Rhyl ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 15.

Disgwylir cannoedd o gystadleuwyr o bob rhan o Gymru i Theatr y Pafiliwn gyda chyfarfod y prynhawn yn cychwyn am 11.30 a'r hwyr am 5.30.

Rydym ni yn ardal Y Glannau yn gyfarwydd iawn â moethusrwydd y Theatr a byddai'n braf gweld y lle yn gyfforddus lawn trwy'r dydd er mwyn dangos i weddill Cymru bod cefnogaeth frwd i ddiwylliant Cymraeg yn y fro - er ein bod yn byw ynghanol môr o Seisnigrwydd!

Bydd bwyd ar gael i'r cyhoedd trwy'r dydd felly dewch am y diwrnod i fwynhau gwledd o gerddoriaeth, llefaru a dawnsio fydd yn dathlu ein traddodiadau gorau ni fel cenedl.

Ar y prynhawn Sul yn dilyn yr ŵyl rhwng 3yh a 5yh bydd cwmni teledu Avanti yn recordio'r rhaglen 'Dechrau Canu, Dechrau Canmol' yn y theatr. Geraint Roberts fydd yr arweinydd ac mae croeso cynnes i bawb ddod i ymuno yn y canu fel rhan o'r gynulleidfa.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy