BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Trowch eich PC yn ffenestr Siop!
Tachwedd 2005
Faint ohonoch fyddai'n hoffi cael gwybod pryd a lle mae'r holl ddigwyddiadau Cymraeg neu ddwyieithog yn eich dalgylch drwy gydol y flwyddyn, a hynny heb orfod gadael eich tŷ!
Sawl un ohonoch sydd wedi syrffedu ar gerdded o amgylch trefi a phentrefi yn gofyn yn garedig am gael gosod posteri yn eu ffenestri, neu ffonio pobl byth a beunydd er mwyn eu hysbysu am Gigs neu Gyngherddau neu Ffeiriau ayyb?

Wel, mae Bwrdd yr laith Gymraeg wedi datblygu syniad newydd, modern o'r e "e-chlysur", Pwrpas e-chlysur yw i hwyluso'r broses o hysbysebu digwyddiadau yn y gymuned. Sut? Dwi'n eich clywed yn gofyn? Wel, drwy eich gwahodd i ymuno â'r cynllun newydd hwn drwy gyfrwng y we.

Y cyfan sydd raid i chi wneud yw ymweld â gwefan www.mentrau-iaith.com cliciwch ar logo e-chlysur, yna cofrestru eich cyfeiriad e-bost a chwblhewch y manylion, yna cliciwch ar y gweithgareddau sydd o ddiddordeb i chi, gan gofio nodi'r ardal neu'r ardaloedd sy'n berthnasol i chi.

Bydd y system e-chlysur yna'n eich hysbysu o bob digwyddiad yn yr ardal drwy e-bost neu neges testun (neu'r ddau), a'r cyfan yn rhad ac am ddim!

Cofiwch hefyd os ydych chi'n perthyn i gymdeithas neu'n trefnu digwyddiad lleol a hoffech ei hysbysebu, yna cysylltwch gyda ni yn y Fenter, a gallwn ni fwydo'r manylion i mewn i'r system (digwyddiad Cymraeg neu ddwyieithog yn unig wrth gwrs!)

Os yw hyn yn swnio'n ormod o drafferth i chi, yna cysylltwch a'r Fenter laith, ac mi wnawn ni eich cofrestru ar eich rhan 01352 755614.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy