BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Tri hen wag yn rhoi'r byd yn ei le, Norman Closs-Parry, Hari Huws a Don Lloyd. Bwrlwm ffair Y Glannau
Rhagfyr 2004
Daeth cymunedau dalgylch Y Glannau ynghyd fore Sadwrn, Tachwedd 6 i greu bwrlwm llwyddiannus iawn.
Do'n wir, daeth mwy nag arfer o gefnogaeth ac fe wnaed elw o dros P. 1300. Fel y dywed ein cadeirydd newydd, Ffion T. Davies, - mae'n diolch yn fawr iawn i bawb a'i gwnaeth yn bosibl.

Agorwyd y Ffair eleni gan un a fu'n gweithio yn ei bro dros Y Glannau ers y dyddiau cynnar dros ugain mlynedd yn ôl. Miss Glenys Luke oedd y wraig wadd o Ffynnongroew. Mawr yw ein diolch iddi am ei phresenoldeb, ei sgwrs bwrpasol a'i chyfraniad hael at y gronfa.

Efallai nad yw'r bwrlwm i'w weld ar ei orau yn y lluniau yn y papur bro (a gweler un uchod) - ond coeliwch fi, mi roedd rhyw 150 o leiaf yn rhan o'r llwyddiant. Diolch am bob cyfraniad i stondin, fel gwobr raffl, rhoddion ariannol niferus a hael. Diolch hefyd am gymorth diwyd gofalwraig Ebeneser.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy