BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Aelodau o Gylch Meithrin Rhuddlan yn dathlu Pen-blwydd hapus Cylch Meithrin Rhuddlan
Mehefin 2010
Cafwyd dau achlysur llwyddiannus dros ben i ddathlu penblwydd Cylch Meithrin Rhuddlan yn 35 mlwydd oed.

Cynhaliwyd y cyntaf o'r ddau ddigwyddiad ar Ebrill 17 yn Neuadd Capel Ebeneser. Daeth dros gant o blant o dan bump oed ynghyd â'u rhieni i fwynhau hwyl a sbri yng nghwmni rhai o hoff gymeriadau adloniant yn y Gymraeg. Yn arwain y gweithgareddau roedd Gareth Delve a Lowri o raglen S4C Cyw. Mae Lowri yn gyn-ddisgybl y Cylch Meithrin yma yn Rhuddlan. Roedd y plant yn ymateb yn hwyliog ac yn dangos brwdfrydedd tu hwnt i'r disgwyl! Pan ymunodd Sam Tân a Sali Mali yn yr hwyl roedd pawb wrth eu bodd yn gwylio ymateb y plant i'r cymeriadau hyn. Pawb eisiau cael eu lluniau wedi eu tynnu hefo Sam, Sali, Gareth a Lowri a thra roedd bwyd yn cael ei weini torrwyd y gacen i ddathlu yr achlysur arbenning hwn.

Yn bresennol hefyd roedd nifer o gyn-athrawon y Cylch Meithrin yn cynnwys yr athrawes gyntaf sef Mrs Lywena Ashton a oedd yn ymddangos fel pe bai'n mwynhau y parti gymaint â'r plant! Roedd DVD yn cael ei chwarae ac yn dangos y canwr enwog Mike Peters yn canu hefo'r plant meithrin ac fe brofodd hyn i fod yn atyniad poblogaidd dros ben. Yn ddyn dewr iawn, crwydrodd Hywel Gwynfryn o amgylch y plant a'r rhieni gan siarad, holi a recordio unigolion. Darlledwyd yr achlysur ar raglen Nia ar ddydd Llun wedi'r dathlu. Pnawn i'w gofio!

Cyngerdd y dathlu
Fel rhan o'r dathlu cynhaliwyd Cyngerdd y Dathlu yng Nghapel Ebeneser ar nos Sadwrn, Ebrill 24. Roedd y capel yn orlawn gyda degau o bobl yn sefyll yn y cyntedd a thu allan i'r capel. Yn diddanu'r cannoedd roedd Côr Ysgol Glan Clwyd, Côr yr Arfordir, parti unsain ag un adroddwr ac unawdydd, Parti Gwen a Rhys Jones, Rhian Edwards (Rhuddlan), Bethany Davies (Rhuddlan), Catrin Jones (Sir Fôn) a Ffion Hywel (Caerdydd).

Yn gweu y cyfan at ei gilydd roedd Alun Williams (cyflwynydd rhaglen Sgorio ar S4C) ac un sydd yn gyn-ddisgybl o'r Cylch Meithrin. Diolchwyd i bawb gan Hywel Jones, y cadeirydd, ac wedi'r adloniant ddirwyn i ben cafodd bawb gyfle i fynd i neuadd y capel i fwynhau paned a sgwrs, i dynnu'r raffl ac i bori drwy hen luniau o'r Cylch ac wrth gwrs i hel atgofion.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy