BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Gwyl y Cadi Ha Treffynnon Bwrlwm bro ar drothwy'r haf
Mehefin 2002
Cafwyd y bwrlwm arferol ym Mro Treffynnon yn nechrau mis Mai. Roedd yno rywbeth at ddant pawb!

Y Sadwrn cyntaf daeth y Cadi Ha' yn llawn direidi i arwain dawnsio lliwgar drwy'r Stryd i erddi'r Tŵr, cyn symud ymlaen i dir Abaty Dinas Basin Maesglas ac yna Caerwys. Daeth yr wyl flynyddol i ben mewn Twmpath yn Yr Wyddgrug.

Pwy oedd o Cadi 'ma tybed? Dywed Geiriadur Prifysgol Cymru wrthym mai ffurf anwes yw Cadi ar Catrin. Hen ferch o ddyn, busnesgi, ymyrrwr; un o'r dawnswyr haf gynt wedi gwisgo feI merch.

Un o'r cymeriadau traddodiadol
Fe ychwanega Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru mai un o'r cymeriadau traddodiadol ydoedd a gymerai ran yn nathliadau Calan Mai yng ngogledd ddwyrain Cymru pan gludid cangen haf o gwmpas yr ardal gan ddawnswyr.

Yn aml iawn, dyn ydoedd â'i wyneb wedi ei bardduo yn gwisgo côt dyn a phais merch! Wrth gwrs, ar lafar yn y gogledd ers y 19eg, gelwir rhywun merchetaidd yn Gadi Ffan.

'Steddfota
Ar yr ail Sadwrn cafwyd deuddeng awr o 'steddfota gwefreiddiol.

Llongyfarchiadau mawr i Dr. Aled Lloyd Davies, Yr Wyddgrug am ennill y Gadair, ac i Catrin Lyall Glan Clwyd a Christopher Griffiths, Caerwys am ennill Medalau Llên yr Ifanc eleni.

Yna, ar ddydd Sul y 12fed o Fehefin, daeth y dathliadau i ben yn hwyl y Jambori a'r Gymanfa Ganu.

'Hwyl fis Mai a chroeso fis Mehefin!'


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy