BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
carafan 5ed olwyn newydd "Carafan mewn cwr o fynydd"
Mae'n eithaf tebyg y byddai'r Eifion Wyn, petai'n ymweld â phentref Rhuallt heddiw, yn cael agoriad llygad o weld beth sydd wedi digwydd i fyd carafannau ers iddo lunio'r gerdd ramantus 'Y Sipsiwn' sy'n gyfarwydd i gynifer ohonom.

Go brin y byddai'n sôn am 'filgi brych' am 'aelwyd dan noethni'r nef' nac am 'arogl mwg lle bu'. Yn sicr ni fyddai ei ferlod yn dda i fawr ddim iddo!

Yn Rhuallt dan gysgod Mynydd y Cwm a thafliad carreg oddi wrth brysurdeb yr A55, mae teulu lleol anturus wedi sefydlu cwmni i gynhyrchu math unigryw o garafán, ac un sy'n wahanol iawn i'r un a welodd y bardd yn ei ddychymyg.

'Fifth Wheel' yw enw'r cwmni dan sylw a 'Celtic Rambler' yw enw'r garafán a gynhyrchir ganddynt. Y 'pumed olwyn' dan sylw yw'r cyplydd sy'n cael ei ddefnyddio i uno'r garafán gyda'r pic-yp sydd yn ei thynnu.

Am flynyddoedd bu Merfyn a Jenny Parry-Jones yn rhedeg busnes gwerthu tractorau a pheiriannau amaethyddol yn Nhrefnant, ond yn ymddiddori ar yr un pryd mewn carafannau o bob math. Dros y blynyddoedd roedd carafanio yn un o'u prif bleserau a bu ganddynt sawl carafán gonfensiynol a motor-home Americanaidd enfawr nes iddynt fentro, yn 1997, i fewnforio carafán 5ed olwyn o'r Unol Daleithiau.

Bu'r profiad hwnnw'n un tyngedfennol yn eu hanes gan iddynt sylweddoli manteision y math yma o garafán tra'n sylweddoli ar yr un pryd bod natur systemau brecio a thrydan y carafannau Americanaidd yn gwneud y gwaith o'u haddasu yn gymhleth a chostus, a'u lled a'u huchder yn eu gwneud yn anaddas i ffyrdd culion Ewrop. Dyna pryd y cawsant y syniad o gynhyrchu carfanau 5ed olwyn a fyddai'n apelio at brynwyr Ewrop, a mynd ati o ddifrif i fentro cynhyrchu.

Wedi iddynt brynu fferm Llwyn Derw yn Rhuallt ac adeiladu cyfleusterau priodol yno, trefnodd Merfyn a Jenny, ynghyd â'u merch Ceri a'u mab, Adrian, i gychwyn ar y gwaith o ddylunio ac adeiladu, gan gyflogi tîm o weithwyr lleol i'w cynorthwyo. Daeth y garafán gyntaf oddi ar y llinell gynhyrchu yn 2002 ae fe'i dangoswyd i'r cyhoedd mewn sioe garafannau yn Shepton Mallet. Yn Chwefror eleni, 'roedd cynnyrch y ffatri yn Rhuallt yn cael ei arddangos yn sioe garafannau fwyaf Prydain, yn Birmingham.

Mae'r carafannau a ddaw o'r ffatri fechan yn Rhuallt yn mesur 8 metr (26 troedfedd) o hyd a 2.3 metr (7 troedfedd 6 modfedd o led). Oddi mewn maent yn foethus tu hwnt, ac mae pob un sy'n cael ei harchebu yn cael ei theilwrio i gyfarfod â gofynion y prynwr. Mae un amrywiad ar y garafán sylfaenol yn cynnwys 'estyniad', sef darn sy'n dod allan o ochr y 'fan er mwyn creu mwy o ofod oddi mewn i'r lolfa a'r ystafell fwyta, ond mae'r cwmni'n pwysleisio na ellir agor yr estyniad tra mae'r garafán ar y ffordd fawr!

Mae systemau gwresogi dan y llawr, system sinema DVD, ystafell ymolchi en-suite, rhewgell/rhewydd, teledu lloeren a phaneli solar ymhlith yr offer sydd ar gael i'r prynwyr sy'n eu dewis. Braf yw gweld cwmni lleol, sy'n eiddo i deulu o Gymry, yn mentro ac yn llwyddo mewn byd mor ddieithr, ac mae'r Glannau a'i ddarllenwyr yn dymuno'n dda iawn iddynt yn y dyfodol.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy