BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Dafydd Timothy Cau'r siop, ond lledu'r we
Mai 2010
Erthygl am gau Siop y Morfa yn y Rhyl am y tro olaf, gan Hari Hughes.

Dydd Sadwrn, yr ail o Ebrill, caeodd Dafydd Timothy ddrws Siop y Morfa am y tro olaf wedi bron i ddeg mlynedd ar hugain o wasanaeth gwerthu llyfrau a nwyddau Cymreig. Dechreuodd yn Stryd Fawr Rhuddlan ac yna yn Stryd Fawr Y Rhyl. Yn wir dyna ddiwedd pump cenhedlaeth o wasanaeth un teulu ar y Stryd Fawr yn Y Rhyl - bu i'w dad Owen Timothy fod â siop fferyllydd ar draws y ffordd lle mae banc Barclays heddiw, a'i daid cyn hynny. Bu hefyd i'w ewythyr fod yn cadw siop esgidiau ar y safle.

Bu Dafydd nid yn unig yn gwerthu nwyddau dros y cownter ond mae galw mawr am lyfrau ail law mae yn eu gwerthu dros y we, a bwriada ddal ati i gyflawni'r angen yma i'r dyfodol.

Dywed Dafydd, a dynnodd sylw'r cyfryngau cenedlaethol at y rhesymau am gau'r drws, fod busnesau bach ynghanol y trefi yn dioddef yn enbyd oherwydd y ffordd newydd mae Treth y Cyngor wedi chwyddo'r costau ar fusnesau o'r fath. Mae llai o arian i brynu llyfrau i'r llyfrgelloedd ac fel mae patrwm prynu a darllen wedi newid, nid yw pobol yn treulio amser yn darllen fel o'r blaen.

Rhaid gofyn erbyn hyn, beth fydd hanes canol ein trefi? Nid yn unig Y Rhyl, ond ym mhobman gwelwn siopau yn cau ac yn symud allan i'r cyrion ac yn amddifadu y rhai bychain o'r torfeydd a arferai dyrru yno. Yn wir, cawn glywed clochdar ein cynulliad Cenedlaethol am grantiau helpu busnesau bach i sefydlu a chael eu traed danynt, ond beth am y rhai sydd yn bodoli ac yn methu â chario ymlaen oherwydd y wasgfa ariannol o du'r sefydliadau cyhoeddus.

Wrth i Dafydd dorri cwys newydd yn ei hanes rhaid sylweddoli mai dyma'r unig siop yn y dref ble y gellid cael, nid yn unig lyfrau a chylchgronnau Cymraeg, ond hefyd nwyddau o Gymru ar gyfer ymwelwyr. Mae digon o nwyddau 'Cymreig' ar gael ond o ble, gallwch ddychmygu!

Bu Siop y Morfa yn gyfrwng o gefnogaeth i gymaint o'n papurau bro yn Nyffryn Clwyd yn enwedig Y Glannau. Chwith heddiw yw gweld un arall o'r siopau a fu â drws yn agored ers blynyddoedd ar gau. Diolchwn i Dafydd am ei wasanaeth i'r fro Gymreig, am hyrwyddo Cymreictod a thynnu sylw'r cannoedd o ymwelwyr i'r ffaith eu bod yng Nghymru.

Gobeithio y sylweddola'r awdurdodau yr angen am gefnogaeth i'r busnesau bychain fel Siop y Morfa a gyflawnodd gymaint i hyrwyddo ein diwylliant ar hyd y blynyddoedd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy