BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Cacen penblwydd Ysgol Gwenffrwd yn dathlu'r 60
Mai 2009
Bu Ysgol Gwenffrwd, Treffynon, un o ysgolion cyfrwng Cymraeg cyntaf Cymru, yn dathlu ei phen-blwydd yn 60 oed yn ystod wythnos gyntaf mis Mai.

Agorwyd yr ysgol yma ym mis Mai 1949 yn Ysgoldy Capel Rehoboth, yn Stryd Chwitffordd y dref, gyda dim ond wyth o blant, dan lygad gofalgar eu hathrawes Lisa Rowlands. O'r dechrau cynnar hwn y sefydlwyd Ysgol Gwenffrwd fel ysgol cyfrwng Cymraeg.

Ym 1950 apwyntiwyd Miss Bessie Jones fel athrawes yn Ysgol Gwenffrwd, a chyfrannodd hi lawer at lwyddiant yr ysgol hyd ei hymddeoliad ym 1966. Ym 1958, ac erbyn hyn 63 o ddisgyblion, penodwyd Mr R. A. Roberts fel prifathro cyntaf yr ysgol ac olynwyd ef gan Mr Morien Phillips, a oedd yn brifathro rhwng 1961 a 1967. Yn ystod y cyfnod hwnnw tyfodd niferoedd y disgyblion i 100.

Yn 1968 penodwyd Mr G. Wyn Owens yn brifathro ac erbyn hyn roedd yr ysgol wedi adleoli i adeilad a fu unwaith yn Ysgol Fabanod Spring Gardens yn Well Street. Cafodd ei ddatgymalu a'i ail godi ym Mharc Treftadaeth Dyffryn Maesglas. Nawr fe'i defnyddir fel ysgol Fictorianaidd nodweddiadol ac atyniad twristiaid poblogaidd.

Yn dilyn ymadawiad Mr Wyn Owens yn 1973, daeth Mrs Glenys Lloyd Jones yn brifathrawes weithredol dros dro cyn i Mr Gron Ellis gael ei apwyntio yn 1975. Erbyn hynny roedd niferoedd yr ysgol wedi cynyddu i oddeutu 150.

Ym Mhasg 1975 symudodd Ysgol Gwenffrwd unwaith yn rhagor i adeilad cynllun agored gan rannu'r cyfleuster gydag Ysgol Gatholig St Winefride's Catholic School. Symudwyd i'w cartref presennol 'nôl yn 1985 a oedd gynt yn ysgol uwchradd cwfaint.

Rhwng 1988 a 1991, tra roedd y prifathro Gron Ellis ar secondiad yn hyrwyddo addysg gymunedol o fewn y sir, apwyntiwyd Mr Moi Parri yn bennaeth yr ysgol. Ar ôl dychwelyd i'r ysgol yn 1991 roedd Gron Ellis yn brifathro hyd ei ymddeoliad ym Mhasg 1997.

Yn dilyn ei ymddeoliad, penodwyd Mrs Enid Williams yn brifathrawes weithredol dros dro am un tymor cyn y penodwyd y brifathrawes bresennol, Miss M. Iola Owen, ym mis Medi'r flwyddyn honno.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy