BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Barcelona La Diada de Sant Jordi
Gorffennaf 2008
Hywel Jones yn cofio achlysur arbennig yn ninas Barcelona.

Ym mis Ebrill eleni, cefais y pleser o wario ychydig o ddyddiau yn ninas Barcelona. Dinas sy'n enwog am bensaerniaeth Antoni Gaudi, y Nou Camp, y Sagrada Familia, ac wrth gwrs, heb anghofio Las Ramblas. Ond wyddoch chi, un ffaith na welwch chi fyth mewn llenyddiaeth i'r twristiaid yw mae y ddinas hon yw un o brif ganolfannau diwylliant y byd.

Wrth ddynesu at y gwesty roedd hi'n amlwg bod y ddinas yn dathlu achlysur arbennig. Roedd baneri coch a melyn Catalonia i'w gweld ymhobman a sylwyd fod y mwyafrif o'r merched yn cario rhosyn coch. Cawsom yr eglurhad yn y gwesty. Roedd arwydd yn gwahodd ymwelwyr i ymuno yn nathliadau 'La Diada de Sant Jordi' ar Ebrill 23, sef y diwrnod hwn! Dydd San Siôr! Doedd dim posib fod y Catalaniaid yn dathlu nawdd sant Lloegr! Wrth grwydro ar hyd Las Ramblas, stryd enwocaf Barcelona, roedd degau o stondinau rhosod a llyfrau ochr yn ochr â'i gilydd. Golygfa ryfeddol, lle gwelwyd awduron yn llofnodi eu campweithiau a'r gwerthwyr blodau yn cystadlu am y stondin harddaf - a'r un mwyaf anarferol. Mor waraidd a diwylliedig oedd y cyfan.

A dyma'r rheswm am y dathlu. Er i'r ddinas rannu yr un nawddsant â Lloegr (ynghyd â Mosgo, Lithwania, Istanbwl, Portiwgal a nifer o wledydd a dinasoedd eraill, heb anghofio'r sgowtiaid, cigyddion a ffermwyr), dathlu rhamant a diwylliant a wna Barcelona. Mae'n debyg fod San Siôr, pan nad oedd wrthi yn lladd dreigiau, yn ŵr rhamantus a boneddigaidd a bod y diwrnod arbennig hwn, efallai, yn cyfateb i ddydd Sant Ffolent neu Santes Dwynwen. Ond beth am y llyfrau? Yn 1923 dechreuodd llyfrwerthwr ym Marcelona ddefnyddio yr ŵyl i goffau marwolaeth Miguel Cervantes (awdur Don Quixote) a William Shakespeare, gan iddynt farw o fewn ychydig ddyddiau i'w gilydd. Tyfodd yr ŵyl dros y blynyddoedd yn ddathliad o ddiwylliant, iaith a llenyddiaeth Catalonia ac fe ysbrydolwyd UNESXO i gyhoeddi mai dyma ddyddiad dathlu Dydd Rhyngwladol y Llyfr drwy'r byd.

Mae 'na lawer o drin a thrafod yng Nghymru i hyrwyddo Mawrth 1af yn ŵyl y banc, fel y gallwn ddathlu ein nawdd sant mewn dull go iawn. Pa well ffordd na dilyn traddodiad y Cataloniaid. Cenhinen Pedr i'r merched a llyfr i'r dyn! Yn sicr, byddai'r Cyngor Llyfrau wrth ei fodd!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy