BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Ai hwn fydd safle yr archfarchnad newydd? Archfarchnad (arall?) i Brestatyn
Gorffennaf 06
Ai hwn fydd safle siop newydd archfarchnad ym Mhrestatyn?
Pan agorodd Mr Albert Gubay ei archfarchnad ym Mhrestatyn yn gynnar yn 1960au, cychwynnodd chwyldro sy'n parhau hyd heddiw.

Yn y dyddiau hynny, dim ond yn yr Unol Daleithiau y ceid y fath siopau, ac archfarchnad Mr Gubay oedd un o'r cyntaf i'w hagor ar Ynysoedd Prydain.

A rŵan, maen nhw'n dweud bod archfarchnad arall yn dod i Brestatyn! Nid bod y dref, fel y mae hi rŵan, yn amddifad o archfarchnadoedd. Eisoes mae yno ddwy. A does dim prinder yn nalgylch Y Glannau chwaith. Maen nhw'n tyfu fel madarch o'n cwmpas ym mhob man.

A lle mae darllenwyr Y Glannau yn sefyll ar y mater hwn, tybed? Yn daer o blaid? Yn chwyrn yn erbyn? Byddai'n ddiddorol iawn cael gwybod.

Beth bynnag yw eich barn, mae'r dadleuon o'u plaid ac yn eu herbyn yn llu. Dyma rai ohonyn nhw:

Mae eu prisiau yn gystadleuol iawn
Ond mae eraill yn honni mai dim ond ar draul ffermwyr a'r bobl eraill sy'n cyflenwi nwyddau a bwydydd y gall yr archfarchnadoedd gadw eu prisiau'n isel. Ac mae honiadau bod rhai o'r cwmnïau mwyaf yn manteisio ar lafur rhad gweithwyr yn y gwledydd tlotaf er mwyn cynhyrchu nwyddau rhad. Ond mae pawb ohonon ni'n hoffi cael bargen!

Maen nhw'n gyfleus
Ond dim ond i bobl sydd â char [neu sy'n gallu fforddio tacsi] y maen nhw'n hwylus. Os nad oes modd i chi deithio mewn car a chithau'n byw mewn pentref lle mae'r siop fara, y cigydd a'r siop groser lleol wedi cau, mae hwylustod yr archfarchnad yn rhywbeth sy'n eiddo i bobl eraill yn unig. Ond, meddai rhywun arall, mae rhai o'r archfarchnadoedd yn cynnig gwasanaeth danfon bwyd!

Mae'n nhw'n cynnig nwyddau o salon uchel a digon o ddewis
Ond mewn gwirionedd, oes angen cymaint o ddewis ar y rhan fwyaf ohonon ni? Ydi pawb eisiau dewis o ddwsinau o fathau o gawsiau, er enghraifft? Ydi o'n gwneud synnwyr i gario mefus o Affrica, pysgod o Chile ayyb, dim ond er mwyn i ni gael dewis? A beth yw'r pris i'r amgylchedd - gyda lorïau ac awyrennau yn cludo nwyddau ar hyd ac ar led gan lygru'r atmosffer a chyfrannu at gynhesu byd-eang. Pam, hefyd, nad oes mwy o gynnyrch lleol ar gael yn yr archfarchnadoedd? A pham, os oes cynnyrch lleol ar gael, y mae o'n costio mwy na phethau sydd wedi'u cario o ben draw byd?

Mae'n nhw'n dod â swyddi a statws [a swyddi] i'w canlyn
Ond os oes archfarchnad ym mhob tref beth ydi gwerth y statws wedyn? A swyddi - oes ar un olwg, ond mae tystiolaeth sy'n awgrymu'n groes i hynny. Gwnaed un arolwg a ddangosodd bod 50 o siopau bychan yn cau bob wythnos rhwng 1997 a 2002, a hynny oherwydd effaith yr archfarchnadoedd. Yn sicr, mae dyfodiad archfarchnad i dref yn cael effaith pendant ar siopau eraill, er gwell neu er gwaeth.

Ond yr ofn mwyaf un mewn perthynas â'r archfarchnadoedd yw'r ofn bod ganddyn nhw ormod o rym. Oherwydd eu cyfoeth dihysbydd does neb yn gallu cystadlu gyda nhw pan fydd tiroedd ar werth ac ni all Awdurdodau Lleol fforddio ymladd achosion cyfreithiol costus i geisio sefyll yn eu ffordd pan fyddan nhw'n derbyn cais cynllunio gan y siopau hyn. Yn wir, mae rhai'n poeni bod y cwmnïau mwyaf oll mor bwerus fel eu bod nhw'n drech na llywodraethau a bod rhai o lywodraethau mwyaf y byd, gan gynnwys llywodraeth Llundain, yn gorfod ildio iddyn nhw.

Ond dim ond amser a ddengys beth fydd effaith y siop newydd ar Brestatyn!


Cyfrannwch

Ceri York
Mae yna gormod o archfarchnadoedd o gwmpas y lle! Efallai fydd bywyd syml yn well i bobl? Hwyl.
Fri Jul 25 10:35:40 2008


Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy