BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Emyr Humphreys Holi Emyr Humphreys
Gorffennaf 2002
Holwyd Dr. Emyr Owen Humphreys, Llanfairpwll, Môn, pan welwyd o'n ymweld ag ardal ei febyd yn Nhrelawnyd a rhannau eraill o Sir Fflint.
Lle y cawsoch chi'ch geni a'ch magu?
Cefais fy ngeni ym Mhrestatyn a phan oeddwn yn dair oed fe symudon ni i fyw i Drelawnyd i Dy'r Ysgol yng nghysgod y Gop.

Sut ddyddiau oedden nhw?
Dedwydd a hudolus, roedd hi'n oes braf iawn.

Ble gawsoch chi'ch addysg?
Yn Ysgol Trelawnyd a'r County School' yn y Rhyl. Yna i Goleg Aberystwyth.

Beth wedyn?
Gwrthwynebwr cydwybodol oeddwn i a bu'n rhaid i mi weithio ar y tir cyn ymuno hefo'r Ffoaduriaid yn ystod y rhyfel yn yr Aifft a'r Eidal.

Beth fyddwch chi'n ei wneud yn eich amser hamdden?
Darllen llyfrau a mynd i gerdded i gefn gwlad.

Sawl nofel ydych chi wedi ei hysgrifennu hyd yn hyn?
Un ar hugain! Mae cyfrol o chwe stori i ddod allan yn y Gwanwyn.

Rydych yn hoff o gerddoriaeth - pwy yw eich hoff gyfansoddwyr?
Bach a Mozart.

Pwy yw eich hoff nofelydd?
Tolstoi.

Pwy ydy'r person mwyaf diddorol yr ydych chi wedi ei gyfarfod?
Saunders Lewis.

Beth yw'r anrhydedd mwyaf gawsoch chi?
Priodi Elinor yn Saron, Llanwnda.

Oes dyfodol i'r iaith Gymraeg?
Oes gobeithio, os myn y Cymry hynny.

Pe baech yn treulio amser ar ynys, beth neu phwy y buasech yn eu cymryd gyda chwi?
Fy wyrion a'm hwyresau, 12 ohonynt, a'r Beibl.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy