BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Llun gan Stephen King Y pumed llawr
Ebrill 2010
Cau'r siop yn Lerpwl a fu'n bererindod i filoedd o drigolion o Ogledd Cymru a thu hwnt.

"Os ydych am brynu eliffant, rhowch amser i ni ac fe gewch un. Dyna'r math o le oedd o."

Dyna a ddywedodd perchennog y siop. Cyfeirio'r wyf at siop Lewis's yn Lerpwl sydd wedi bod yn marchnata am dros i ganrif a hanner. Na, nid siop newydd John Lewis sydd newydd agor yn y ddinas ond y siop eiconig gyda'r cerflun nid anenwog sy'n syllu lawr ar brysurdeb y ddinas.

Dyma'r siop a fu'n bererindod i filoedd o drigolion o Ogledd Cymru a thu hwnt. Roedd taith i Lerpwl ac ymweliad â Lewis's yn uchafbwynt y flwyddyn. A ydych yn cofio grotto Sion Corn? Aros am oriau i ymweld â grotto gorau Ynysoedd Prydain yn ôl rhai, yna esgyn i'r pumed llawr a chael pryd mewn un o'r tri llefydd bwyta a hyd yn oed cael eich gwallt wedi ei drin drws nesaf i'r caffi. Ond erbyn hyn, atgofion yn unig sydd ar ôl.

Er fod y siop yn dal i fodoli, o ryw fath, cauwyd y pumed llawr yn nechrau'r wythdegau ac fe adawyd popeth fel ag yr oedd: dodrefn y llefydd bwyta, y ceginau, carpedi, teils, y papur wal ynghyd â'r offer trin gwallt. Mae'r cyfan fel petae wedi ei rewi mewn amser ac yn adlewyrchiad o'r cyfnod a'r ysblander a fu.

Yn 2008 aeth y ffotograffydd Stephen King ati i greu lluniau anhygoel o'r Pumed Llawr gan gynnwys yn ei luniau rhai o gyn-weithwyr y siop ynghyd â'u hatgofion ac y cyfnod euraidd. Yr hyn sy'n amlwg yw fod y cyn-weithwyr yn teimlo eu bod yn perthyn i deulu mawr a'r nod oedd rhoi pleser i'w cwsmeriaid.

Canlyniad y cyfan yw cyfres o ddarluniau artistig arbennig, sydd wedi llwyddo i gyfleu a chrynhoi cyfnod mewn hanes pan oedd hamdden, ffaswin a siopa yn bwysig i'r cwsmer. Mewn geiriau eraill, pan oedd siopa yn bleserus!

I nodi y prosiect arbennig yma, cyhoeddwyd llyfr gan Wasg Prifysgol Lerpwl, 'Lewis's Fifth Floor: a Departmental Story'.

Y bwriad yn y dyfodol yw troi'r siop yn fflatiau ond mae yna obaith y bydd y Pumed Llawr yn cael ei agor i'r cyhoedd am gyfnod byr er mwyn iddynt ymlwybro nôl mewn hanes. Tan i hyn ddigwydd mae'r lluniau i'w gweld yng Nghanolfan Gadwraeth Lerpwl hyd ddiwedd Awst. Maent yn werth eu gweld.

Hywel Jones


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy