BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Mrs Jenny Williams yn dathlu ei phen-blwydd Dathlu'r cant
Ebrill 2008
Llongyfarchiadau i Mrs Jenny Williams ar ddathlu ei phen-blwydd yn 100 oed.
Ganed Mrs Jenny Williams yn Lerpwl ar Chwefror 25ain, 1908 ac yn fuan ar ôl hynny symudodd y teulu yn ôl i Gymru ac ymgartrefu yn y Marian, Trelawnyd.

Bu'n ddisgybl yn Ysgol Gynradd Trelawnyd ac yna yn Ysgol Ramadeg y Rhyl. Gweithiodd fel athrawes am gyfnod mewn ysgolion lleol.

Yn 1935 priododd â Mr Norman Williams, mab Siop Uchaf, Trelogan, a bu'r ddau yn rhedeg y siop a'r swyddfa Bost tan eu hymddeoliad yn 1962.

Symudodd y ddau wedyn i Ruddlan ac yn ddiweddarach, ar ôl colli ei gŵr, ymgartrefodd yn Manor Park, Llandudno yn agos i'w hunig fab Mr. John Williams.

Ers pedair blynedd mae wedi cael gofal yng nghartref nyrsio High Pastures, Deganwy.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy